Test DNA na ojcostwo - co oznacza, na czym polega?
 

Test DNA na ojcostwo

czy test DNA na ojcostwo jest dokładny, czy testy DNA na ojcostwo są dokładne

Test DNA na ojcostwo to badanie, podczas którego ustalane są profile genetyczne dziecka, mężczyzny i ewentualnie matki. W tym celu laboratorium analizuje pobrane wcześniej próbki DNA. Następnie wszystkie uzyskane profile porównuje ze sobą i na tej podstawie stwierdza, czy między badanymi istnieje biologiczne pokrewieństwo.

Test DNA na ojcostwo – czy jest dokładny?

Tak! Badania genetyczne są bardzo dokładne. Jak dotąd nie udało się wymyślić jeszcze metody, która byłaby wstanie precyzyjniej niż test DNA na ojcostwo określić, czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Wynik, który otrzymuje się po takiej analizie albo wyklucza to ojcostwo na 100%, albo potwierdza je z prawdopodobieństwem wynoszącym ponad 99,9999%. Jest więc całkowicie pewny i jednoznaczny.

Testy DNA na ojcostwo – co powoduje, że są aż tak skuteczne?

Profil genetyczny, który porównuje się w teście na ojcostwo jest charakterystyczny i unikalny dla każdego człowieka. Składa się z markerów DNA (odcinków DNA), które dziedziczone są w połowie po matce i w połowie po ojcu – w profilu genetycznym dziecka znajdują się markery pochodzące od obojga rodziców. Każdy profil genetyczny powinno tworzyć minimum 16 markerów. Test DNA na ojcostwo jest jednak najbardziej precyzyjny, jeśli składa się on z 34 markerów. Wynik badania jest wtedy pewny, nawet jeśli brały w nim udział tylko dwie osoby – domniemany ojciec wraz z dzieckiem.

Test DNA na ojcostwo – opcji do wyboru jest kilka

Test DNA na ojcostwo może być wykonany w czasie ciąży, po urodzeniu, a nawet po śmierci badanej osoby. Może być też zlecony prywatnie, z pobraniem próbek w domu, lub na potrzeby procesu sądowego i wtedy próbki pobiera się już w placówce. Pacjentom, którzy wybrali test prywatny laboratoria wysyłają specjalne zestawy z wymazówkami. Wystarczy włożyć taką wymazówkę do jamy ustanej, potrzeć kilka razy wewnętrzną stronę policzka i gotowe. Jest to opcja bardzo komfortowa, ponieważ osoba wykonująca badanie może sama wybrać czas i miejsce pobrania wymazu. Oczywiście jeśli chce, może też udać się do punktu pobrań i skorzystać z pomocy personelu medycznego.

Sądowym testom na ojcostwo towarzyszy już cała formalna procedura, jednak dzięki niej wyniki tych badań mają pełną moc dowodową (rezultat testu prywatnego może być wstępnym dowodem w sprawie). Wszyscy uczestnicy sądowego testu na ojcostwo  (dziecko, domniemany ojciec oraz matka dziecka) przychodzą do wskazanej placówki medycznej, gdzie wyk­wal­i­fikowany per­sonel w obec­ności świad­ków pobiera próbki niezbędne do bada­nia. Zanim to jednak nastąpi pracownicy laboratorium sprawdzają jeszcze tożsamość osób biorą­cych w nim udział, dlat­ego muszą oni stanowić się na pobranie z aktualnymi doku­men­tami tożsamości.

Ci mężczyźni, których dzieci mają się dopiero urodzić, mogą wykonać takie badanie jeszcze w cza­sie ciąży. Materiał genetyczny dziecka izolowany jest wtedy z krwi matki lub z płynu owod­niowego. Przy czym krew można pobrać wcześniej, bo już po osiągnięciu 10. tygod­nia ciąży, z kolei płyn owod­niowy pobiera się w 15 tygod­niu.

Testy DNA na ojcostwo można wykonać praktycznie z każdej próbki

Doświadczone laboratoria potrafią wyizolować DNA nie tylko z wymazu z policzka, ale też z cebulek włosowych, śladów krwi, spermy, zużytych chusteczek higienicznych, puszki po napoju, a nawet ustnika papierosa czy balonika. W związku z tym, że na każdej z tych próbek znajduje się identyczne DNA, wszystkie tak samo dobrze nadają się do badania.


Zobacz też:

4/5 - (2 głosów / głosy)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA