Z czego składa się wynik testu na ojcostwo
 

Z czego składa się wynik testu na ojcostwo

Z czego składa się wynik testu na ojcostwo

Na wyniku testu na ojcostwo powinny znajdować się profile genetyczne badanych osób wraz z oceną zgodności tych profili, opis wykorzystanej w badaniu metody oraz podpisy i pieczątki osób, które wykonały i zatwierdziły wynik badania. Każde badanie na ojcostwo powinno też mieć swój indywidualny numer, który w razie potrzeby pozwoli szybko go odnaleźć. Wszystkie te elementy wpływają na autentyczność wyniku i ułatwiają jego zrozumienie.

Wyniki testów na ojcostwo wystawiane w poszczególnych laboratoriach mogą różnić się między sobą. Jedne będą posiadały profile genetyczne i opis metody analizy, na innych znajdziemy samą informację o ojcostwie. Niemniej jednak wybierając laboratorium, któremu zlecimy badanie DNA, warto, abyśmy zwrócili uwagę na to, czy rezultat posiada następujące elementy:

Numer zlecenia  i numer identyfikacyjny próbki

z czego składa się wynik testu na ojcostwoNa ich podstawie laboratorium jest w stanie szybko zidentyfikować dane zlecenie, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. Numery zleceń i próbek są numerami charakterystycznymi tylko dla danego badania – raz nadanego numeru nie można wykorzystać ponownie. Znakowanie próbek i zleceń obywa się zwykle automatycznie, przy pomocy specjalnego programu komputerowego.

Opis stanu próbki

z czego składa się wynik testu na ojcostwoZanim próbki trafią do analizy laboratorium powinno mieć najpierw pewność czy w ogóle się do tego nadają. Dostarczony przez pacjenta materiał jest badany na obecność pleśni, wilgoci, resztek jedzenia itp.

Profile genetyczne na wyniku

z czego składa się wynik testu na ojcostwoProfil genetyczny, zamieszczony na wyniku w formie tabeli, mówi nam na jakiej podstawie laboratorium potwierdziło lub wykluczyło ojcostwo. To właśnie jego porównuje się w badaniach na pokrewieństwo, tym w testach na ojcostwo. Profil DNA składa się, w zależności od laboratorium, z kilkunastu bądź kilkudziesięciu markerów genetycznych (najlepiej jeśli jest ich 24, bo wtedy wynik jest pewny bez względu na okoliczności, np. ilość badanych osób), opisanych nazwą i parą liczb. Jedną liczbę z każdej pary dziecko dziedziczy po ojcu, drugą po matce. Kombinacja tych liczb u każdego człowieka jest inna, ponieważ profil genetyczny jest cechą indywidualną. Nawet bliźnięta jednojajowe mają minimalne różnice w swoich profilach genetycznych.

Polecamy: Dlaczego potwierdzenie ojcostwa nie jest stuprocentowe?

Opis metody badania

z czego składa się wynik testu na ojcostwoLaboratorium powinno informować swoich pacjentów o metodzie analizy DNA, którą stosuje w swoich badaniach, o tym, od których producentów kupuje odczynniki i na jakiej aparaturze prowadzi wszystkie analizy. Wszelkie zmiany w metodzie analizy laboratoryjnej powinny być zawsze zgłaszane do Polskiego Centrum Akredytacji.

Ocena zgodności profili

z czego składa się wynik testu na ojcostwoJest to tak naprawdę właściwy wynik badania. To na podstawie oceny zgodności profili, laboratorium potwierdza lub wyklucza ojcostwo. Laboratorium określa jak bardzo prawdopodobne jest, że dany mężczyzna to biologiczny ojciec dziecka.  Posługuje się przy tym określonymi wzorami matematycznymi i bazami danych, obejmującymi daną populację.

Dane laboratorium wykonującego test

z czego składa się wynik testu na ojcostwo

Czyli jego pełna nazwa, adres, numer telefonu oraz numery, pod którymi laboratorium to jest wpisane do oficjalnych rejestrów. Obecność firmy w bazach NIP, regon, KRS czy Kidl świadczy przede wszystkim o tym, że działa ona legalnie.

Podpisy i pieczątki osób wykonujących i zatwierdzających wynik badania

Każdy wynik testu na ojcostwo powinien być przygotowany przez kompetentną osobę – z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w realizacji tego typu badań. Osoby podpisujące się na wynikach testów na ojcostwo ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, ich podpis jest świadectwem rzetelnie przeprowadzonej analizy.


z czego składa się wynik testu na ojcostwo

Artykuł powstał we współpracy z www.testDNA.pl

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. jest laboratorium badawczym akredytowanym przez PCA Nr AB 1618. Posiada również certyfikaty ISFG i GEDNAP. Jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce uzyskało 100% zgodności w testach na ojcostwo w międzynarodowych badaniach biegłości CTS. Należy do czołówki firm wykonujących badania genetyczne z zakresu ustalenia biologicznego ojcostwa i pokrewieństwa oraz diagnostyki medycznej. Współpracuje z ponad 20 sądami z całej Polski. Badania w testDNA zlecają osoby prywatne, lekarze, detektywi, prokuratura. Marka testDNA jest obecna na polskim rynku już 15 lat.

Zobacz też: 

5/5 - (2 głosów / głosy)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA