img

Kontakt

kontakt testy na ojcostwo

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące testów na ojcost­wo, zaprasza­my do kon­tak­tu:

e-mail: info@testynaojcostwo.pl

Face­book: www.facebook.com/blogtestynaojcostwo/

SlideShare: https://www.slideshare.net/testynaojcostwo

Tele­fon: 883 156 188

Mes­sen­ger [KLIKNIJ]


Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „Askle­pios”
www.asklepios.org.pl


Czat

Możesz także sko­rzys­tać bezpośred­nio z for­mu­la­rza kon­tak­towego. Postaramy się odpowiedzieć na wszys­tkie pyta­nia najszy­b­ciej, jak to będzie możli­we.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu