Test na ojcostwo do celów sądowych – jak wygląda przebieg badania?

sądowy test na ojcostwo, sądowe testy na ojcostwo, test na ojcostwo do celów sądowych

Sądowe badanie ojcostwa wymaga – w przeciwieństwie do testu prywatnego – zastosowania pewnych określonych procedur, zgodnych ze standardami narzuconymi przez krajowe sądownictwo.

Sądowy test na ojcostwo – jakie warunki muszą być spełnione?

Aby wynik badania wykonywanego w celu potwierdzenia lub wykluczenia ojcostwa danego mężczyzny mógł zostać uznany przez sąd za wiarygodny oraz pełnowartościowy dowód w sprawie muszą zostać spełnione pewne warunki, a zalicza się do nich:  

  • Konieczność uczestnictwa trzech osób, jeżeli dziecko jest niepełnoletnie – domniemanego ojca, dziecka oraz matki, przy czym w przypadku, jeśli dziecko posiada innych prawnych opiekunów niezbędne jest przedstawienie zgody jego prawnych opiekunów na przeprowadzenie testu.
  • Obowiązek weryfikacji tożsamości wszystkich badanych osób, odbywa się to poprzez okazanie odpowiednich dokumentów (dowodu osobistego, bądź paszportu), w przypadku niepełnoletniego dziecka takim dokumentem może być akt jego urodzenia.
  • Konieczność udania się do odpowiedniej placówki medycznej, w której materiał przeznaczony do analizy pobrany zostanie w obecności lekarza lub diagnosty laboratoryjnego upoważnionego przez biegłego sądowego.
  • Obowiązek spisania protokołu z całego zdarzenia.

Jak wygląda badanie?

Prywatne testy na ojcostwo, jak również te wykonywane na potrzeby sądu są całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Sądowy test na ojcostwo nie wymaga przedstawienia żadnego skierowania, wystarczy jedynie skontaktować się z odpowiednią placówką medyczną. Próbki do badania uzyskuje się poprzez pobranie wymazu z wewnętrznej strony policzka przy pomocy sterylnej, zakończonej bawełnianą nasadką wymazówki.

Cała procedura trwa zaledwie kilka minut. Czas oczekiwania na wynik testu DNA na ojcostwo jest stosunkowo krótki i nie przekracza kilku dni roboczych. Zestaw dokumentów wzbogaconych rzetelną ekspertyzą biegłego sądowego gotowy jest zazwyczaj po upływie 2 tygodni. Klient ma ponadto możliwość wyboru sposobu dostarczenia wyniku. Informacje o ojcostwie może otrzymać listownie na wskazany adres, e-mailowo, telefonicznie bądź też udać się po wynik do placówki, w której zlecone zostało badanie.

  

Zobacz też: 

4.8/5 - (5 głosów / głosy)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA