img

Bezpłatne poradniki i infografiki — testy na ojcostwo i pokrewieństwo

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej na tem­at testów na ojcost­wo i pokrewieńst­wo? Zna­jdziesz tu bezpłatne porad­ni­ki i info­grafi­ki przy­go­towane przez blo­ga testynaojcostwo.pl i ser­wisy part­ner­skie.


PORADNIK: Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium badań DNA?

jak wybrać laboratorium genetyczne darmowy poradnik

Z porad­ni­ka dowiesz się przede wszys­tkim:

 • Co jest naprawdę ważne przy wyborze lab­o­ra­to­ri­um i na co zwró­cić szczegól­ną uwagę?
 • Jakie chwyty mar­ketingowe sto­su­ją lab­o­ra­to­ria badań DNA?
 • O co warto zapy­tać, dokonu­jąc wyboru lab­o­ra­to­ri­um?

OTWÓRZ PORADNIK [PDF]


PORADNIK: Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie?

Z porad­ni­ka dowiesz się przede wszys­tkim:

 • Czym różni się test pry­wat­ny od bada­nia do celów sądowych?
 • W jaki sposób moż­na wyko­rzys­tać w sądzie wynik tes­tu pry­wat­nego?
 • Który test na ojcost­wo wybrać: pry­wat­ny czy sądowy?

OTWÓRZ PORADNIK [PDF]


INFOGRAFIKA: Dlaczego warto ustalić ojcostwo?

Z info­grafi­ki dowiesz się:

 • Jakie są korzyś­ci z wyko­na­nia bada­nia na ojcost­wo?

OTWÓRZ INFOGRAFIKĘ


INFOGRAFIKA: Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego cz. 1. Domniemanie ojcostwa

Z info­grafi­ki dowiesz się przede wszys­tkim:

 • Co to jest dom­nie­manie ojcost­wa?
 • Kto może złożyć pozew o zaprzecze­nie ojcost­wa?
 • Jakie przesłan­ki decy­du­ją o obale­niu dom­nie­ma­nia ojcost­wa?

OTWÓRZ INFOGRAFIKĘ


INFOGRAFIKA: Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego cz. 2. Uznanie i ustalenie sądowe

Z info­grafi­ki dowiesz się przede wszys­tkim:

 • Na czym pole­ga uznanie ojcost­wa?
 • Kiedy uznanie ojcost­wa będzie skuteczne?

OTWÓRZ INFOGRAFIKĘ


X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu