gorny-mobile_25.03.20

Jak zaprzeczyć ojcostwo?

jak zaprzeczyć ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa koszty, ile kosztuje sprawa o zaprzeczenie ojcostwa, sprawa o zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa nie jest sprawą aż tak skomplikowaną, jak Ci się zapewne wydaje. Musisz oczywiście dostosować się do pewnych procedur i dotrzymać określonych terminów. Wszystko to jest jednak osiągalne praktycznie dla każdego, również dla Ciebie! Jak zaprzeczyć ojcostwo?

Z artykułu dowiesz się:

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzeczenie ojcostwa to nic innego jak udowodnienie, że dany mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka – mimo że początkowo został nim uznany na zasadzie domniemania. Kwestie te regulowane są kodeksem rodzinnym i opiekuńczym.

Zgodnie z zawartymi w nim przepisami ojcem dziecka jest mąż matki – bez względu na to, czy utrzymują ze sobą jakikolwiek kontakt.

Co więcej, z punktu widzenia prawa mężczyzna będzie nim również wtedy, gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Domniemanie ojcostwa da się jednak obalić na drodze sądowej.

Kto i kiedy może wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

jak zaprzeczyć ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa koszty, ile kosztuje sprawa o zaprzeczenie ojcostwa, sprawa o zaprzeczenie ojcostwaDla sądu liczy się przede wszystkim dobro dziecka, dlatego też organy sprawiedliwości starają się rozstrzygać takie sprawy najszybciej jak to możliwe.

Mężczyzna ma 6 miesięcy na wniesienie powództwa o wykluczenie ojcostwa, licząc od dnia kiedy dowiedział się o przyjściu dziecka na świat. Warto wiedzieć, że powództwo to musi zostać wytoczone zarówno przeciwko matce, jak i przeciwko dziecku.

W podobny sposób może postąpić matka, której zależy na zaprzeczeniu ojcostwa. Z tą tylko różnicą, że wytacza ona wówczas powództwo przeciwko domniemanemu ojcu i dziecku.

Z takim wnioskiem może wystąpić także samo dziecko, pod warunkiem, że osiągnęło pełnoletność i tylko do 21 roku życia. Jak nietrudno policzyć ma więc zaledwie 3 lata, aby się z tym uporać.

Jaki jest najpewniejszy dowód w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa?

Sprawami o biologiczne zaprzeczenie ojcostwa zajmują się odpowiednie rodzinne sądy rejonowe. Bierze się w nich pod uwagę zeznania obu stron, jak i zeznania świadków oraz inne dowody.

Kluczowy w sprawie jest jednak wynik testu DNA. To na jego podstawie sąd będzie w stanie wydać jednoznaczną opinię.

Sądowemu badaniu na ustalenie ojcostwa towarzyszy ściśle określona procedura postępowania. Materiał do testu DNA pobiera się od matki, ojca i oczywiście dziecka, a wszystko to ma miejsce w wyznaczonej placówce medycznej. Próbek nie mogą też pobrać sami zainteresowani. Zajmuje się tym uprawniona do tego celu oraz wskazana przez biegłego sądowego osoba.

Taki test na ojcostwo możesz zrobić bez skierowania z sądu – jeszcze zanim rozpocznie się postępowanie. to pozwoli Ci wybrać dogodne miejsce i termin badania.

Badanie na ojcostwo da się wykonać również bez formalnej procedury (i bez udziału matki). Wynik takiego testu bywa dla sądu (lub prokuratora) dowodem wystarczającym.

Co zrobić, gdy minął termin zaprzeczenia ojcostwa?

Organem odpowiedzialnym za złożenie pozwu o ustalenie ojcostwa może być również prokuratura, choć nie ma ona oczywiście takiego obowiązku. Prokurator nie jest też zobligowany terminami, których tak skrupulatnie muszą przestrzegać matka i domniemany ojciec.

Jeśli minął termin zaprzeczenia ojcostwa, możesz więc wystąpić do prokuratury ze stosownym wnioskiem. Pamiętaj, że jej zadania to ochrona interesu społecznego i dobra dziecka. Aby przekonać prokuratora, że rozpoczęcie sprawy jest zasadne, warto przedstawić mu dowody. Najpewniejszym z nich jest wynik testu na ojcostwo (często także tego bez udziału matki).

Ile kosztuje sprawa o zaprzeczenie ojcostwa?

Aby wnieść do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa, konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 200 złotych. Można zrobić to przelewem, w kasie sądu albo nakleić znaki opłaty sądowej.

Konieczne mogą być też inne opłaty, np. zaliczka na poczet wynagrodzenia dla kuratora (który reprezentuje dziecko).

A co z opłatą za test DNA? Jeśli jest zlecany przez sąd, płaci najczęściej strona przegrana. Czasem, na drodze porozumienia, koszty te mogą zostać rozłożone na obie strony lub przeniesione na Skarb Państwa (w bardzo rzadkich przypadkach).


Zobacz też:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gdzie zrobić badanie ojcostwa
Gdzie zrobić badanie ojcostwa?

Szukając laboratorium do badania ojcostwa warto zwrócić uwagę na ilość badanych markerów, gwarancję ponownego pobrania próbek czy staż pracy. Wyznacznikiem...

Zamknij