Czy sądowe badanie ojcostwa jest pewniejsze od prywatnego?
 

Czy sądowe badanie ojcostwa jest pewniejsze od prywatnego?

test na ojcostwo

Zapewne wielu osobom wydaje się, że sądowe badanie ojcostwa jest pewniejsze od testu prywatnego. Nic dziwnego! Wszystko co ma bardziej sformalizowany charakter wzbudza większe zaufanie. Realizacja badania ojcostwa na potrzeby sądu wymaga co prawda dopełnienia określonych procedur, ale czy staje się ono przez to wiarygodniejsze?

Dwa badania – ta sama metoda analizy

Trafiające do laboratoriów genetycznych próbki DNA nie są w żaden sposób rozdzielane. Analiza materiału genetycznego odbywa się zawsze według tego samego schematu, bez względu na to czy klient zlecił prywatne czy sądowe badanie ojcostwa. Jak zatem przebiega cały ten proces?

Z dostarczonych do laboratorium próbek izoluje się DNA, a następnie w celu jego namnożenia poddaje metodzie zwanej PCR. Kolejnym etapem badania jest sekwencjonowanie, które polega na odczytaniu poszczególnych sekwencji par nukleotydów w cząsteczce DNA. W wyniku sekwencjonowania uzyskuje się profil genetyczny konkretnej osoby. Badanie ojcostwa polega na porównaniu materiału genetycznego domniemanego ojca z materiałem genetycznym dziecka, a ściślej rzecz biorąc na sprawdzeniu zgodności pomiędzy markerami, które oznacza się za pomocą pewnych wartości liczbowych. Jak już wspomniano zarówno w prywatnym, jak i sądowym teście na ojcostwo cały opisany wyżej proces przebiega w taki sam sposób. Na czym więc polega różnica?

Procedura poboru próbek DNA do testu na ojcostwo

Różnica między testem wykonywanym dla własnej wiedzy a badaniem realizowanym na potrzeby sądu tkwi w sposobie poboru próbek.

Wymazy do prywatnego testu na ojcostwo można przygotować samodzielnie w domu, a następnie wysłać do wybranej przez nas placówki medycznej. Próbek do badania o charakterze sądowym nie można już niestety pobrać własnoręcznie. W tym celu należy zgłosić się do najbliższego punktu pobrań. Na miejscu tożsamość wszystkich badanych zostaje zweryfikowana poprzez okazanie stosownych dokumentów. Poboru wymazów dokonuje osoba posiadająca uprawnienia nadane przez biegłego sądowego. Zasadniczą różnicę między prywatnym a sądowym testem na ojcostwo stanowi konieczność włączenia do badania próbek pochodzących od matki dziecka. Bez spełnienia tego warunku sądowy test na ojcostwo nie zostanie zrealizowany.

Należy pamiętać, że sposób poboru próbek do analizy DNA nie wpłynie na skuteczność testu. Ojcostwo zostaje w obu przypadkach potwierdzone na ponad 99,99% lub wykluczone ze 100% pewnością.

Podsumowując, sądowe badanie ojcostwa jest tak samo skuteczne i wiarygodne, jak badanie realizowane dla własnej wiedzy.


Zobacz też:

 

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA