Zaprzeczenie ojcostwa – na czym polega?

zaprzeczenie ojcostwa

Czasami, z powodu domniemania ojcostwa, może się okazać, że prawny ojciec nie jest biologicznym ojcem dziecka. Wtedy przez mężczyznę, matkę, prokuratora lub pełnoletnie dziecko może zostać wniesiony pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Ważne jest przedstawienie dowodów, z których najpewniejszym jest test DNA na ojcostwo.

Zaprzeczenie ojcostwa – dlaczego czasami się je przeprowadza?

Obecnie polskie prawo przewiduje instytucję domniemania ojcostwa. Prawo to mówi o tym, że gdy dziecko urodzi się w małżeństwie albo w czasie 300 dni od jego ustania (rozwód, śmierć małżonka) bądź unieważnienia, prawnym ojcem zawsze jest mąż matki. Nie ma tutaj znaczenia więź między mężem a żoną lub jej brak ani to, kiedy para współżyła.

Zdarzają się więc sytuację, kiedy biologicznym ojcem dziecka jest nowy partner kobiety, jednak nadal jest ona w związku małżeńskim z innym mężczyzną lub ten związek dopiero się zakończył. Wtedy to mąż/były mąż matki zostaje uznany za ojca prawnego i niezbędne jest zaprzeczenie jego ojcostwa.

Zaprzeczenie ojcostwa – kto, kiedy i gdzie może wnieść pozew?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść przede wszystkim mężczyzna, który został uznany za prawnego ojca dziecka z uwagi na domniemanie ojcostwa. Ma na to 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka. Pozywa wtedy dziecko i matkę, jeśli ta żyje.

Taki pozew może być wniesiony także przez matkę przeciwko mężczyźnie i dziecku (6 miesięcy od dnia, w którym urodziło się dziecko), pełnoletnie dziecko przeciwko mężczyźnie i matce (od 18. do 21. roku życia) i prokuratora (w dowolnym terminie).

Warto pamiętać, że zaprzeczyć ojcostwa nie można wtedy, gdy dziecko nie żyje. Pozew wnosi się do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego.

Zaprzeczenie ojcostwa – dowody

Na osobie wnoszącej pozew do sądu ciąży obowiązek udowodnienia, że prawny ojciec nie jest ojcem biologicznym dziecka. Najpewniejszym dowodem dla sądu, który jest zwykle dowodem rozstrzygającym, jest wynik genetycznego testu na ojcostwo. Test DNA zawsze jednoznacznie wyklucza albo potwierdza ojcostwo. Można wykorzystać również inne dowody, np. zeznania świadków, dokumenty czy inne badania lekarskie.


Zobacz też: 

 

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA