Wynik testu na ojcostwo - testynaojcostwo.pl - test DNA
 

Wynik testu na ojcostwo

Wynik testu na ojcostwo

Wynik badania DNA na ojcostwo, oprócz wskazania, czy dany mężczyzna to ojciec danego dziecka, powinien posiadać również szereg innych elementów. Są to np. profile genetyczne badanych, pieczątki i podpisy czy opis wykorzystanej metody. Dzięki temu można mieć gwarancję co do jego pewności i tego, że test został przeprowadzony w sposób prawidłowy.

Wynik testu na ojcostwo – profile genetyczne i ocena ich zgodności

Na podstawie porównania profili genetycznych laboratorium wyklucza lub potwierdza ojcostwo, dlatego bardzo ważne jest, by znalazły się na wyniku. Są one dowodem przeprowadzonej analizy.
Zamieszczone są w formie tabeli, w której znajdują się nazwy markerów (odcinki DNA) oraz ich oznaczenia dla osób badanych. Najlepiej, jeśli laboratorium analizuje 34 markery DNA – wtedy wynik jest całkowicie pewny nawet w momencie, gdy bada się wyłącznie mężczyznę i dziecko.

Profile genetyczne nazywane są „genetycznymi odciskami palca”. Ma to związek z tym, że profil jest dla każdego unikalny, a więc może być wyróżnikiem danej osoby. Profile dziedziczone są po rodzicach. Na wyniku opisuje się je więc dwiema liczbami – jedna pochodzi od ojca, druga od matki.

Zgodność tych profili pozwala wskazać, czy dany mężczyzna jest ojcem danego dziecka, wykluczając bądź potwierdzając ojcostwo. Wyrażana jest ona w prawdopodobieństwie, które wylicza się na podstawie określonych wzorów matematycznych oraz baz danych, które obejmują daną populację. Na wyniku przedstawione jest to w formie rezultatu analizy statystycznej – określa on w procentach prawdopodobieństwo ojcostwa.

Wynik testu na ojcostwo – oznaczenia, pieczątki i podpisy

Na wyniku testu na ojcostwo znajdują się numer zlecenia oraz numery identyfikacyjne próbek. Dla każdego zlecenia i dla każdej próbki numer jest unikalny, więc nie ma mowy o pomyłce. Dzięki temu laboratorium identyfikuje zlecenia. Numery nadaje specjalny program komputerowy.

Na wyniku znajduje się pełna nazwa, adresu, numeru NIP i numeru telefonu placówki wykonującej badanie, wykorzystując pieczątkę laboratorium. Można wtedy łatwo sprawdzić, czy działa ono legalnie. Co więcej, również osoby przeprowadzające test podpisują się na wyniku, ponosząc odpowiedzialność za rzetelną realizację badań. Są to osoby wykształcone w tej dziedzinie oraz posiadające doświadczenie.

Wynik testu na ojcostwo – opis stanu próbek i metody badania

Wynik badania DNA  na ojcostwo powinien zawierać również opis stanu próbek, które zostały dostarczone do laboratorium. Analizuje się więc m.in. obecność pleśni, resztek jedzenia i wszystkich innych elementów. Dzięki temu można mieć pewność, że stan próbki jest prawidłowy. Klienci informowani są także o tym, jaką metodą wykonuje się badanie DNA oraz jaki sprzęt i odczynniki są do tego celu używane.

Artykuł powstał na podstawie: https://www.testdna.pl/jakie-informacje-bedzie-zawieral-panstwa-wynik-testu-na-ojcostwo/

Pamiętaj, że badania DNA na ojcostwo, wykonujesz raz na całe życie więc warto wybrać najlepsze laboratorium!


Zobacz też: 

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA