Testy ojcostwa oparte na 34 markerach

Metoda genetyczna wykorzystywana w testach na ojcostwo

NOWOŚĆ!

Do tej pory większość polskich laboratoriów wykonywało analizę na podstawie 16 genetycznych markerów DNA. Według światowych standardów taka analiza pozwala na uzyskanie jednoznacznego i pewnego wyniku badania.

 .
Markerami nazywamy określone miejsca na DNA, które charakteryzują się pewnym wzorem, dziedziczonym po obydwojgu rodzicach. Każdy marker na wyniku badania jest opisany w formie dwóch liczb. Wynika to z faktu, że połowę materiału genetycznego dziedziczymy po matce a połowę po ojcu.
 .
Niedawno kilka polskich laboratoriów rozszerzyło swoją analizę o liczbę badanych miejsc na DNA do 34 markerów. Zapewne teraz wielu mężczyzn, którzy wykonali już test zada sobie pytanie: czy poprzednie testy były wiarygodne? Czy otrzymany wynik jest pewny? A może warto wykonać test raz jeszcze?
 .
Tak jak zostało to opisane powyżej,  testy oparte na 16 genetycznych markerach w większości badań są w zupełności wystarczające i nie jest konieczna powtórna analiza. Wiele międzynarodowych ośrodków wydających certyfikaty jakości poddawało analizie właśnie 16 genetycznych markerów.
 .
Warto jednak zaznaczyć, że, zwiększenie ilości badanych markerów do 34 wiąże się z wieloma korzyściami zwłaszcza dla tych osób, które uzyskały wynik niejednoznaczny:
 .
  1. Uzyskuje się wyższe prawdopodobieństwo ojcostwa (powyżej 99,999%) – zwłaszcza w przypadku testów gdzie analizowano materiał tylko od domniemanego ojca i dziecka. Do tej pory badania bez udziału matki charakteryzowały się nieco niższym prawdopodobieństwem, w porównaniu z testami włączającymi jej próbkę.
  2. W przypadku uzyskania wstępnie niejednoznacznego wyniku znacznie rzadziej konieczne jest włączenie do testu materiału od matki. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku badań prywatnych, które przeważnie opierają się na analizie próbek tylko od ojca i dziecka..
Dlatego też jeśli jest możliwość, to zdecydowanie lepiej wybrać ofertę, która pozwala na analizę 34 markerów genetycznych tym bardziej kiedy w badaniu na ojcostwo będzie brał udział tylko ojciec i dziecko.
Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA