Ustalenie ojcostwa z grup krwi - jak ustalić ojcostwo na podstawie grup krwi?
 

Ustalenie ojcostwa z grup krwi

Ustalenie ojcostwa z grup krwi

Ustalenie ojcostwa z grup krwi nigdy nie zagwarantuje pewnego wyniku. Z tego powodu porównanie grup krwi mężczyzny i dziecka nie będzie dla sądu dowodem wystarczającym, np. w sprawie o ustalenie ojcostwa. Wykluczenie lub potwierdzenie ojcostwa w sposób jednoznaczny jest możliwe jedynie na podstawie testu DNA.

Dziedziczenie grup krwi a ojcostwo

W układzie ABO istnieją tylko 4 grupy krwi: A, B, AB oraz 0. Każdy człowiek może mieć więc tylko jedną z nich, odziedziczoną po rodzicach. Znając grupy krwi rodziców, można przewidzieć, które z wariantów są możliwe w przypadku ich dziecka.

Przykładowo, gdy ojciec ma grupę krwi A, a matka AB, ich potomstwo może urodzić się z jedną z trzech grup: A, B lub AB. Nie ma możliwości, by dziecko takiej pary posiadało grupę 0.

Ustalenie ojcostwa z grup krwi nie daje pewności

Ustalenie ojcostwa z grup krwi nie jest metodą pewną – w niektórych przypadkach może jedynie wstępnie wykluczyć ojcostwo, ale nigdy nie posłuży do jego potwierdzenia.

Przede wszystkim – identyczną grupę krwi mają miliony osób z całego świata. Cecha ta nie jest więc cechą wyróżniającą. Co więcej, w przypadku niektórych połączeń grup krwi ojca i matki (gdy jeden rodzic ma grupę A, a drugi B) ich dziecko może mieć jedną ze wszystkich czterech grup.

Okazuje się również, że ostateczne ustalenie grupy krwi dziecka jest możliwe dopiero wtedy, gdy skończy ono 2 lata. Stosunkowo często zdarzają się też nieprawidłowe oznaczenia grup krwi.

Testy DNA pewnie ustalają ojcostwo i są dowodem w sądzie

Aby sąd mógł ustalić ojcostwo, konieczne jest przedstawienie dowodów pewnych. Najpewniejszym dowodem jest wynik testu DNA na ojcostwo, który jednoznacznie potwierdza albo wyklucza ojcostwo danego mężczyzny w stosunku do danego dziecka.

To możliwe, ponieważ do realizacji badań genetycznych wykorzystuje się tzw. profile DNA. Nazywane „genetycznymi odciskami palca” są unikalne dla każdego człowieka, dziedziczone po rodzicach i niezmienne przez całe życie. Profil genetyczny, w przeciwieństwie do grupy krwi, jest więc wyróżnikiem danej osoby.


Zobacz też: 


Czat

5/5 - (1 głosów / głosy)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA