Sądowy test na ojcostwo - testynaojcostwo.pl - testy dna
 

Sądowy test na ojcostwo

na czym polega sądowy test na ojcostwo

Sądowy test na ojcostwo musi być realizowany z uwzględnieniem specjalnej procedury. Konieczne jest m.in. stawienie się w placówce i dołączenie do wyniku ekspertyzy biegłego sądowego. Rezultat badania wykorzystywany jest w sądzie jako dowód rozstrzygający, ponieważ test DNA zawsze jednoznacznie potwierdza albo wyklucza pokrewieństwo.

Sądowy test na ojcostwo – procedura

Po pierwsze, sądowy test na ojcostwo wymaga udziału dziecka, mężczyzny oraz matki (by potwierdzić również macierzyństwo), nie może być anonimowy, a dodatkowo wymaga zgody prawnych opiekunów dziecka. Próbki do takiego badania pobrane muszą być w placówce w obecności świadków. Są to wymazy z wewnętrznej strony policzka lub krew.

Co więcej, przed przystąpieniem do pobierania próbek sprawdzana jest tożsamość badanych (niezbędny jest dokument ze zdjęciem). W przypadku dziecka wystarczy przedstawić skrócony akt urodzenia. Z badania spisywany jest specjalny protokół z danymi badanych, ich podpisami oraz podpisami świadków, a do wyniku dołącza się ekspertyzę. Jest ona sporządzana przez eksperta ds. ustalania ojcostwa i pokrewieństwa, który pełni rolę biegłego sądowego. Dołącza się również kserokopie dowodów tożsamości wszystkich badanych.

Sądowy test na ojcostwo – na czym polega?

Po pobraniu próbek materiału genetycznego laboratorium ustala profile genetyczne osób badanych. Są nazywane „genetycznymi odciskami palca”, ponieważ każdy ma swój unikatowy i dziedziczony po rodzicach. DNA nie zmienia się, więc wystarczy wykonanie badania raz w życiu. Po ustaleniu profili są one ze sobą porównywane, co umożliwia pewne potwierdzenie albo wykluczenie ojcostwa.

Sądowy test na ojcostwo – pewny dowód w sądzie

Sądowy test na ojcostwo zlecić można prywatnie lub przez sąd. Jest on wykorzystywany jako dowód rozstrzygający w sprawach o ustalenie ojcostwa, alimenty etc. Jego wynik jest bowiem zawsze pewny i jednoznaczny, a specjalna procedura (szczególnie sprawdzenie tożsamości badanych) daje pewność, że próbki zostały pobrane od właściwych osób. Takie badanie genetyczne może być wykonane po narodzinach dziecka – już od drugiej doby życia. Sądowy test na ojcostwo to koszt ok. 1400-1800 złotych.

Pamiętaj, że test ojcostwa wykonujesz raz na całe życie więc warto wybrać dobre laboratorium!Zobacz też: 

4.5/5 - (2 głosów / głosy)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA