Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa? Sprawdź >>>
 

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa? Sprawdź >>>

na czym polega zaprzeczenie ojcostwa

Domniemanie ojcostwa to wynikające z prawa rodzinnego założenie, że ojcem urodzonego dziecka jest mąż jego matki. Tylko orzeczenie sądu może zdjąć z mężczyzny prawa i obowiązki wynikające z domniemanego ojcostwa. Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa? Komu i w jakich sytuacjach przysługuje prawo do wytoczenia powództwa?

Tego dowiesz się z artykułu:

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego za ojca dziecka urodzonego w czasie trwania małżeństwa przyjmuje się męża jego matki. Ma to miejsce również po ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa, jeśli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni. Jest to tzw. domniemanie ojcostwa.

Zdarza się oczywiście, że dziecko urodzone w czasie trwania związku małżeńskiego nie jest dzieckiem męża matki, jednak tylko sąd może zdecydować o wydaniu wyroku zaprzeczającego ojcostwu.

Aby tego dokonać, musi mieć konkretne dowody i nie może ucierpieć na tym dobro dziecka. Zaprzeczenie ojcostwa polega więc na udowodnieniu, że mąż matki dziecka nie jest jego biologicznym ojcem.

Zaprzeczenie ojcostwa pozbawia mężczyznę praw rodzicielskich i obowiązku alimentacyjnego.

Kto może wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Ze względu na dobro dziecka polskie prawo przewiduje krótkie terminy ustalenia opiekunów prawnych (chodzi zarówno o kształtującą się więź emocjonalną, jak i pomoc, jakiej ewentualnie może potrzebować dziecko).

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa, wraz z aktem urodzenia dziecka i aktem małżeństwa, składa się w 4 egzemplarzach w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Może tego dokonać:

  • Matka dziecka – nie później niż w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko nie pochodzi od jej męża;
  • Mąż matki dziecka – nie później niż w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi;
  • Dziecko – po osiągnięciu pełnoletniości (nie później niż do 21. roku życia);
  • Prokurator – brak ograniczeń w czasie.

Mężczyzna nie może wnieść pozwu o zaprzeczenie ojcostwa w sytuacji, gdy:

  • Dziecko zostało poczęte w wyniku zabiegu medycznego, na który się zgodził;
  • Dziecko osiągnęło pełnoletniość;
  • Dziecko zmarło.

Zaprzeczenie ojcostwa a badanie DNA

Zaprzeczenie ojcostwa, polegające na uznaniu, że dany mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka, zależy od wyroku sądu. Składając pozew, należy więc podać wszystkie okoliczności mogące stanowić dowód w sprawie (np. nieobecność w czasie  poczęcia, bezpłodność, test na ojcostwo).

Najbardziej obiektywnym dowodem jest wynik badania DNA.  Badanie może być przydatne przy składaniu pozwu (np. gdy wnioskujemy do prokuratury o wszczęcie postępowania). Stanowi również niepodważalny dowód w sprawie.

 

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA