Czym jest renta rodzinna? Sprawdź >>>
 

Czym jest renta rodzinna? 💰

czym jest renta rodzinna

Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym najbliższym członkom rodziny osoby mającej w chwili śmierci prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, jak również osoby ubezpieczonej spełniającej warunki do uzyskania ww. świadczeń. Komu należy się renta rodzinna i jak ją otrzymać?

Tego dowiesz się z artykułu:

Komu należy się renta rodzinna?

Prawo do renty rodzinnej przysługuje członkom rodziny zmarłego uprawnionym do korzystania z tego świadczenia. Są to:

✅ Dzieci osoby zmarłej (również współmałżonka pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym lub przysposobione), bezwzględnie do ukończenia 16 roku życia, a powyżej tego wieku w przypadku kontynuowania nauki (maksymalnie do 25 roku życia);

✅ Wnuki i dzieci przyjęte na wychowanie przez osobę ubezpieczoną, pod warunkiem, że wydarzyło się to przynajmniej rok przed jej śmiercią, oraz jeśli dzieci nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach lub żyjący rodzice nie mają możliwości zapewnienia im utrzymania;

✅ Wdowa (lub wdowiec) po osobie zmarłej, jeśli w chwili jej śmierci nie miała ukończonych 50 lat lub była niezdolna do pracy;

✅ Rodzice, jeśli spełniają takie warunki, jak wdowa/wdowiec oraz jeśli zmarłe dziecko znacząco przyczyniało się do ich utrzymania.

Jak otrzymać rentę rodzinną?

Aby otrzymać rentę rodzinną, należy wypełnić wniosek i złożyć go w ZUS (osobiście lub pocztą). Do wniosku należy dołączyć akt zgonu osoby, po której mamy uzyskać świadczenie, dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (akt urodzenia, małżeństwa lub dokumenty zaświadczające o przysposobieniu), inne potrzebne dokumenty (np. zaświadczenie ze szkoły/uczelni).

Decyzja o przyznaniu renty powinna być wydana nie później niż 30 dni od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów i zaświadczeń. Informacja o decyzji przesyłana jest pocztą na adres podany we wniosku.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje comiesięcznymi wypłatami świadczenia w kwocie wynikającej z podziału kwoty głównej (należnej renty rodzinnej) pomiędzy ilość osób uprawnionych do jej otrzymania.

⏩ Poczytaj też: Emerytura po mężu 2021 – co warto wiedzieć?

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA