Czy jest możliwe unieważnienie małżeństwa cywilnego? Sprawdź >>>
 

Czy jest możliwe unieważnienie małżeństwa cywilnego? Sprawdź >>>

Czy jest możliwe unieważnienie małżeństwa cywilnego, unieważnienie małżeństwa cywilnego

Chociaż skutkiem unieważnienia ślubu cywilnego i rozwodu jest zakończenie małżeństwa, postępowania z nimi związane znacząco się różnią. Czym jest unieważnienie małżeństwa i kto może się o nie starać?

Tego dowiesz się z artykułu:

Czym różni się unieważnienie małżeństwa cywilnego od rozwodu?

Małżeństwo zawarte prawidłowo (bez przeszkód prawnych) może zakończyć się rozwodem, pod warunkiem, że doszło do całkowitego i trwałego rozpadu pożycia. Czy jest możliwe unieważnienie małżeństwa cywilnego bez spełnienia tego warunku?

Tak, jeśli przed zawarciem małżeństwa istniały przesłanki uniemożliwiające jego legalne zawarcie. Unieważnienie małżeństwa cywilnego jest bowiem uznaniem bezprawności i nieważności jego zawarcia.

Z chwilą ogłoszenia wyroku byli małżonkowie nie zostają rozwodnikami (jak dzieje się to po rozwodzie), bo ślub uznaje się za niebyły.

Jak wygląda sprawa o unieważnienie małżeństwa cywilnego?

Podobnie jak w przypadku cywilnego rozwodu, sprawa o unieważnienie małżeństwa odbywa się w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków (o ile mieszka tam przynajmniej jedno z nich, w przeciwnym razie będzie to sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania powództwa).

W sprawach o unieważnienie małżeństwa cywilnego zawsze powiadamia się prokuraturę (czasami to właśnie prokurator wnosi pozew), otrzymuje ona odpis pozwu i informacje o terminie rozprawy.

W pozwie należy zawrzeć żądanie unieważnienia małżeństwa wraz z dowodami świadczącymi o tym, że zostało ono zawarte niezgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, bo tylko takie przesłanki umożliwiają przeprowadzenie postępowania.

Opłata skarbowa za wniesienie pozwu o unieważnienie małżeństwa wynosi 200 złotych.

Kiedy można wszcząć postępowanie o unieważnienie małżeństwa cywilnego?

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jasno określają sytuacje, w których niemożliwe jest zawarcie małżeństwa, tzw. przeszkody małżeńskie:

  • Bigamia;
  • Niedopuszczalne pokrewieństwo lub powinowactwo;
  • Istnienie stosunku przysposobienia;
  • Ubezwłasnowolnienie;
  • Nieletniość;
  • Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy;
  • Wadliwe oświadczenie woli.

Zdarza się, że para (lub jedna ze stron) ukrywa istnienie przeszkód, w wyniku czego dochodzi do ślubu pomimo ich istnienia. Jest to niezgodne z prawem i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania o unieważnienie małżeństwa.

 

5/5 - (1 głosów / głosy)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA