Czym jest ojcostwo i jak można je sprawdzić? Poczytaj!
 

Ojcostwo

Ojcostwo, prawnie będące biologicznym pochodzeniem dziecka od mężczyzny. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Jak jest ustalić w sposób prawny i co zrobić, jeśli pojawią się co do niego wątpliwości?

Tego dowiesz się z artykułu:

Czym jest ojcostwo?

⏩ Według Encyklopedii PWN ojcostwo to: pochodzenie dziecka od mężczyzny i związany z tym biologicznym faktem stosunek prawny łączący ojca i dziecko.

Oprócz stosunku prawnego ojcostwo łączy się jednak z więzią emocjonalną, uczuciową oraz wieloma innymi aspektami. Każdy mężczyzna odbiera je trochę inaczej. Jest to również wartość.

Jak ustala się w Polsce ojcostwo?

W Polsce ojcostwo może być ustalone na 3 sposoby:

domniemanie ojcostwa – gdy dziecko rodzi się w małżeństwie albo do 300 dni od jego ustania albo unieważnienia, ojcem prawnym dziecka zostaje (były) mąż matki;

uznanie ojcostwa – gdy dziecko rodzi się poza małżeństwem i nie zachodzi zasada domniemania ojcostwa, mężczyzna może dobrowolnie uznać ojcostwo w USC, a kobieta to potwierdzić;

ustalenie ojcostwa – gdy mężczyzna nie chce lub nie może (np. nie ma zgody matki dziecka) uznać ojcostwa i gdy dziecko nie ma innego ojca prawnego (np. wskutek zaprzeczenia) do ustalenia ojcostwa może dojść w sądzie.

Co jednak w sytuacji, gdy ojciec wpisany do aktu urodzenia wcale nie jest tym biologicznym lub gdy istnieje takie podejrzenie? Wówczas najlepszym rozwiązaniem są testy na ojcostwo, a następnie podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

Jak można sprawdzić ojcostwo?

⏩ W przypadku wątpliwości co do ojcostwa najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie badania na ojcostwo. Można wykonać je na etapie ciąży lub od drugiej doby życia dziecka.

Test na ojcostwo po narodzinach zrobisz na podstawie dowolnych próbek (także dyskretnych, np. smoczek, włosy z cebulkami, maszynka do golenia), samodzielnie w domu lub w przychodni. To proste i bezbolesne badanie.

Dlaczego warto sprawdzić ojcostwo?

Wątpliwości co do biologicznego ojcostwa potrafią bardzo niekorzystnie odbić się na relacji i zmniejszyć poczucie przynależności i wspólnoty. Warto sprawdzić ojcostwo, ponieważ:

  • odzyskasz pewność na całe życie – test DNA na ojcostwo wystarczy zrobić tylko raz,
  • unormujesz prawną sytuację – wynik jest także bardzo dobrym dowodem dla sądu,
  • poprawisz relacje w rodzinie – pewność co do ojcostwa pozwoli Wam na zbudowanie realnej więzi.
Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA