Kiedy można wnieść o obniżenie alimentów?
 

Kiedy można wnieść o obniżenie alimentów?

kiedy można wnieść o obniżenie alimentów

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice w równym stopniu zobowiązani są do świadczenia na dziecko, dopóki nie będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie. Jeśli dziecko mieszka tylko z jednym z nich, drugi wciąż zobowiązany jest do dokładania się do jego utrzymania. Od czego zależy wysokość świadczenia i kiedy można wnieść o obniżenie alimentów?

Tego dowiesz się z artykułu:

Od czego zależy wysokość alimentów?

Przyjmuje się, że wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka i sytuacji finansowej rodzica zobowiązanego do ich płacenia. Potrzeby dziecka, o których mowa, muszą być uzasadnione, a wydatki udokumentowane.

Wynikają one zarówno z konieczności zapewnienia dziecku godziwych warunków życia (mieszkanie, wyżywienie, ubranie, leczenie), prawa do edukacji (prywatne szkoły, kursy), jak również kultury i rozrywki (teatr, kino, wakacje).

Sytuację finansową zobowiązanego rodzica ocenia się na podstawie posiadanego przez niego majątku oraz możliwości zarobkowych, na które wpływa wykształcenie, region zamieszkania oraz stan zdrowia.

Kiedy można wnieść o obniżenie alimentów?

Zdarza się, że sytuacja finansowa dziecka lub rodzica ulega zmianie, dlatego dopuszcza się możliwość zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego. W przypadku uzasadnionych okoliczności zobowiązany do płacenia rodzic może ubiegać się o obniżenie alimentów. Do sytuacji uznawanych przez sąd za podstawę obniżenia wysokości alimentów możemy zaliczyć:

  • Zaprzeczenie ojcostwa – podparte wynikiem badania DNA (coraz częściej zdarza się, że alimenty nie są płacone na swoje dziecko);
  • Przewlekłą chorobę zobowiązanego lub nagłą utratę zdrowia uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie pracy;
  • Pogorszenie sytuacji finansowej zobowiązanego rodzica (utrata majątku, pracy, możliwości zarobkowych);
  • Narodziny kolejnego dziecka i zobowiązania finansowe względem niego (dzieciom należy się równa pomoc finansowa);
  • Polepszenie sytuacji finansowej dziecka (podjęcie dorywczej pracy, mniejsze wydatki wynikające ze zmiany szkoły prywatnej na państwową).

Jak obniżyć alimenty?

O zmianie wysokości alimentów ustanowionych wyrokiem sądu może zadecydować sąd po ponownym rozpatrzeniu sprawy. Aby mógł tego dokonać, należy złożyć pozew/wniosek w Sądzie Rodzinnym (w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich) odpowiednim dla miejsca zamieszkania dziecka.

Do pozwu należy dołączyć dowody wskazujące na zmianę sytuacji majątkowej zobowiązanego lub informację o zmianie sytuacji finansowej dziecka, którą sąd mógłby wyjaśnić po wszczęciu postępowania.

Mężczyźni, którzy kiedykolwiek wcześniej kwestionowali ojcostwo, mogą rozważyć wykonanie badania DNA.

Test na ojcostwo warto wykonać jeszcze przed zasądzeniem alimentów, ponieważ później nie da się odzyskać pieniędzy wydanych na świadczenie. Niemniej jednak nawet później warto sprawdzić, czy nie ma podstaw do całkowitego uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA