Ile mogą wynosić alimenty?

ile mogą wynosić alimenty

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzic lub opiekun dziecka zobowiązany jest do świadczenia alimentacyjnego, dopóki dziecko pobiera naukę i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Ile mogą wynosić alimenty i jak można je uzyskać?

Tego dowiesz się z artykułu:

Jak można uzyskać alimenty?

Świadczenie alimentacyjne jest obowiązkiem rodzica wobec dziecka, wynikającym z konieczności zapewnienia mu możliwości finansowania jego potrzeb, wśród których możemy wyróżnić:

• wyżywienie;
• leczenie;
• edukacja;
• zakup odzieży;
• mieszkanie.

Aby uzyskać alimenty, należy złożyć do sądu pozew lub wniosek o zasądzenie alimentów. Nie ma uniwersalnego wzoru takiego pisma, dlatego najlepiej skorzystać z porady adwokata do spraw rodzinnych.

Ile mogą wynosić alimenty?

W kodeksie rodzinnym nie została ustalona uniwersalna kwota świadczenia, ponieważ jest zależna od okoliczności.

Na wysokość alimentów wpływają bowiem usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka (małoletniego lub pełnoletniego) oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica.

Wysokość świadczenia alimentacyjnego nie jest kwotą stałą. Zmiany potrzeb dziecka lub możliwości majątkowych rodzica mogą stanowić powód wnioskowania o zmianę wysokości świadczenia.

Jak długo należą się alimenty?

Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie dziecku środków na utrzymanie, dopóki nie osiągnie ono samodzielności w tym zakresie. Warunkiem jest jednak kontynuowanie nauki, podnoszenie kwalifikacji, a nie np. niechęć do podejmowania pracy zarobkowej.

Nie istnieje sztywna granica wieku dziecka, po której przekroczeniu wygasa obowiązek alimentacyjny. Jeśli alimenty zostały zasądzone przez sąd, tylko jego postanowienie o uchyleniu obowiązku umożliwia zobowiązanemu zaprzestanie płacenia, w przeciwnym razie dziecko może wnioskować o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Mężczyźni mający przekonanie, że niesłusznie przypisano im ojcostwo, wobec czego nie powinien dotyczyć ich obowiązek alimentacyjny, mogą wykonać badanie DNA. Test na ojcostwo da im ostateczną odpowiedź, uspokoi lub uchroni przed wieloletnim zobowiązaniem.

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA