Profile genetyczne - czym są na wyniku badania ojcostwa?
 

Czym są profile genetyczne na wyniku badania ojcostwa

Czym są profile genetyczne

Przy wyborze placówki do badania ojcostwa warto np. sprawdzić czy wystawiane w niej wyniki zawierają profile genetyczne uczestników badania. Dlaczego? Zaraz się o tym przekonamy.

Czym jest profil genetyczny?

Profil genetyczny traktuje się jako pewnego rodzaju „genetyczny odcisk palca”. Będzie on charakterystyczny dla każdego człowieka. Oznacza to, że nie ma dwóch osób o takim samym profilu genetycznym – wyjątek stanowią oczywiście bliźniacy jednojajowi. Profil ten dostarcza informacji o miejscach na DNA, które poddane zostały analizie oraz o przypisanych im wartościach liczbowych. Każde z tych miejsc – określanych również markerami, układami STR lub loci – posiada swoją indywidualną nazwę. Do niedawna większość laboratoriów analizowało 16 markerów genetycznych. Ostatnio kilka renomowanych placówek zwiększyło tę pulę do 24.

Profil genetyczny na wyniku badania ojcostwa

W trakcie poszukiwań najkorzystniejszej dla siebie oferty zauważyłem, że nie wszystkie laboratoria wzbogacają swoje wyniki o profile genetyczne. Czy w związku z tym są one rzeczywiście aż tak ważne, czy może jest to tylko dobry pretekst do podniesienia ceny za badanie?

Każde badanie DNA w kierunku ustalenia ojcostwa polega na porównaniu omówionych wyżej profili genetycznych. W oparciu o ich analizę ojcostwo zostaje potwierdzone na 99,99% lub wykluczone ze 100% pewnością. Wynik pozbawiony profili genetycznych stanie się na pewno mniej wiarygodny. Klient, który go otrzyma nie będzie wiedział na jakiej podstawie ojcostwo zostało ustalone. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie będzie miał też szansy na jego weryfikację (np. w innym laboratorium). Dokument posiadający profile genetyczne pozwoli natomiast na podjęcie dalszych kroków, np. włączenie do badania dodatkowej osoby.

Jak widać argumentów przemawiających za koniecznością profili genetycznych na wyniku testu ojcostwa jest bardzo wiele. Pewność otrzymanego rezultatu, a nie cena badania, będzie w tym przypadku sprawą pierwszorzędną. Badania ojcostwa warto więc zlecić tylko zaufanemu laboratorium.


Zobacz też:

 

5/5 - (4 głosów / głosy)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA