img

Kto i w jakich terminach może żądać ustalenia ojcostwa?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub do 300 dni po jego ustaniu czy unieważnieniu to domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Co jednak, gdy domniemanie to nie ma zastosowania? Wtedy konieczne jest wystąpienie do sądu z powództwem o ustalenie ojcostwa.

Zgodnie z przepisem art. 84 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Ani jednak matka ani też ojciec nie mogą wystąpić z takim powództwem w sytuacji, gdy dziecko nie żyje lub po uzyskaniu przez nie pełnoletniości.

Dziecko oraz matka powinni wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa, skierowane przeciwko domniemanemu ojcu. Jeśli nie żyje, wówczas przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Jeśli z kolei to domniemany ojciec wytacza powództwo, to musi ono być skierowane przeciwko dziecku i matce, a gdy ta nie żyje przeciwko samemu dziecku.

W przypadku, gdy dochodzi do śmierci dziecka będącego powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, jego praw mogą dochodzić jego zstępni. Jeśli z kolei dziecko jest pozwanym w sprawie, w takiej sytuacji dochodzi do umorzenia śledztwa.

Warto wiedzieć, że powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, a także o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ma prawo wytoczyć także prokurator w sytuacji, gdy wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Gdzie skierować pozew?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa powinien zostać złożony w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nie można określić miejsca zamieszkania pozwanego. Wówczas właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Należy wiedzieć, że w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. Należy ją wnieść na rachunek bankowy sądu lub uiścić w znakach opłaty sądowej.

W jakim terminie można wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa?

Termin wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest uzależniony od tego, kto z nim występuje:

  • Mąż matki ma prawo wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa do 6 miesięcy od momentu, gdy dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę.
  • Matka dziecka ma prawo wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa przed upływem 6 miesięcy od momentu jego urodzenia.
  • Dziecko ma prawo wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa do 3 lat po uzyskaniu pełnoletniości.
  • Prokurator – w każdym terminie jeśli wymaga tego sytuacja.

Zobacz też:

 

Więcej …

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNA
Przeczytaj poprzedni wpis:
uznanie a ustalenie ojcostwa
Ustalenie a uznanie ojcostwa – czym to się różni?

Wielu czytelników naszego bloga używa zamiennie terminów uznanie ojcostwa oraz ustalenie ojcostwa. Tymczasem istnieje między nimi pewna istotna różnica. Aby...

Zamknij