Uznanie dziecka nienarodzonego - jak to wygląda w praktyce
 

Uznać lub ustalić ojcostwo możesz jeszcze przed urodzeniem dziecka!

uznanie dziecka nienarodzonego, uznanie dziecka poczętego

Uznanie dziecka nienarodzonego

Zapisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego mówią, że ojcostwo może zostać przyznane mężczyźnie na 3 sposoby: poprzez domniemanie ojcostwa, uznanie ojcostwa oraz ustalenie ojcostwa na drodze sądowej. Co więcej mężczyzna może uznać dziecko, które zostało już poczęte, ale nie przyszło jeszcze na świat. Jak odbywają się wszystkie te procedury? Jak uznać dziecko przed narodzinami?

Dziecko urodzone w małżeństwie a zasada domniemanego ojcostwa

Zasada o domniemaniu ojcostwa przyjmuje, że dziecko pochodzi od męża matki jeśli urodziło się ono w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 od jego ustania czy unieważnienia. Jeśli jednak matka w tym samym czasie zawarła kolejny związek małżeński, to w takiej sytuacji dziecko będzie już pochodzić od drugiego męża. Domniemanie ojcostwa można obalić poprzez wniesienie powództwa o sądowe zaprzeczenie ojcostwa. Celem pozwu jest wówczas dowiedzenie, że dany mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka.

uznanie dziecka nienarodzonego, uznanie dziecka poczętego

REKLAMA

Chcesz uznać dziecko? Złóż oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego

Do uznania ojcostwa niezbędne jest podpisanie właściwego oświadczenia – przed kierownikiem USC lub przed sądem opiekuńczym, a w przypadku pobytu poza granicami kraju również przed konsulem. Uznanie ojcostwa wymaga złożenia takich oświadczeń przez obojga rodziców, jednocześnie, albo w odstępie do 3 miesięcy (termin ten dotyczy matki). Mężczyzna deklaruje w nim, że jest ojcem dziecka, kobieta natomiast jedynie potwierdza ten fakt. Najlepiej jeśli ojciec złoży takie oświadczenie przed 18 urodzinami dziecka, gdyż po osiągnięciu przez nie pełnoletności nie będzie to już możliwe. Jak już zostało wspomniane mężczyzna może uznać dziecko już poczęte, ale nienarodzone.

Jakie dokumenty musisz przynieść do Urzędu Stanu Cywilnego?

Do Urzędu Stanu Cywilnego rodzice powinni przyjść z ważnymi dokumentami tożsamości. Może to być dowód osobisty lub paszport. Jeśli matka dziecka miała już wcześniej męża, to w zależności od tego co było przyczyną ustania jej poprzedniego małżeństwa powinna dostarczyć również:

  • Skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji – jeśli jest rozwódką lub w separacji
  • Skrócony odpis aktu zgonu męża – jeśli jest wdową

Jeśli rodzice chcą uznać dziecko poczęte, ale jeszcze nie urodzone, kobieta powinna również mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest w ciąży.

Władza rodzicielska nad dzieckiem – co daje Ci uznanie ojcostwa?

Mężczyzna poprzez uznanie dziecka za własne otrzymuję nad nim władzę rodzicielską. Zarówno ojciec jak i dziecko nabywają również w tym momencie praw do wzajemnego dziedziczenia majątku. Niekiedy wiąże się też z obowiązkiem płacenia alimentów na dziecko przez ojca.

Nie chcesz lub nie możesz uznać dziecka? Wnieś sprawę o sądowe ustalenie ojcostwa

W sytuacji, gdy nie zachodzi domniemanie ojcostwa (bo np. rodzice dziecka żyją w nieformalnym związku), bądź gdy mężczyzna nie uznał dziecka dobrowolnie, polskie prawo dopuszcza możliwość sądowego ustalenia ojcostwa. Przeprowadza się wtedy testy DNA na ojcostwo wraz z cała formalną procedurą, a potem na podstawie wyników badania sąd orzeka już czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka.

Sprawdzić ojcostwo możesz również w czasie ciąży!

Testowi na ustalenie ojcostwa może się poddać kobieta będąca jeszcze z dzieckiem w ciąży. Na podstawie wyników takiego badania przyszła mama może dowiedzieć się kto jest ojcem jej dziecka, zanim pojawi się ono na świecie. Testy na ojcostwo w ciąży, podobnie jak testy standardowe, polegają na analizie materiału genetycznego. Z tą tylko różnicą, że DNA dziecka izoluje się z krwi matki. Jest to możliwe już od 8. tygodnia ciąży.

zaprzeczenie ojcostwa przed porodem, uznanie nienarodzonego dziecka

REKLAMA


 

Zobacz też:

Aktualizacja: 25 kwietnia 2018 r.

5/5 - (6 głosów / głosy)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA