Rozwód z orzeczeniem o winie
 

Rozwód z orzeczeniem o winie

rozwód z orzeczeniem o winie, pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się w dwóch przypadkach – gdy jedno z małżonków ponosi winę za rozpad związku lub winne są obie strony. Gdy powodem rozstania jest niewierność, warto przeprowadzić badanie DNA zwane testem zdrady. Pozwoli to uniknąć długotrwałego i wyczerpującego emocjonalnie postępowania sądowego, jednocześnie dając szansę na szybki rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka.

Tego dowiesz się z artykułu:

Kiedy złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie dowody przedstawić?

Rozwód z orzeczeniem o winie a test zdrady

Kiedy złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Sąd 🧑‍⚖ wydaje wyrok rozwodowy, gdy następuje trwały i zupełny rozkład pożycia. Ma to miejsce, gdy ustały zarówno więzi psychiczne, fizyczne, jak i gospodarcze 💰. Może do tego dojść w wyniku działań jednego lub obojga małżonków. W orzeczeniu rozwodowym sąd informuje, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia [1].

Istnieje bardzo wiele przesłanek, aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie. Należą do nich, np. zdrada, przemoc fizyczna 🥊 i psychiczna, nadużywanie alkoholu, uzależnienie, porzucenie, niezaspokajanie potrzeb rodziny [1].

Zatem jeśli jedno z partnerów podejrzewa np. o zdradę drugą połówkę, jak najbardziej może złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, uzasadniając go konkretnymi dowodami.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie dowody przedstawić?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, jeśli żąda się rozwodu z orzeczeniem o winie, należy przedstawić na tę okoliczność dowody 🔍. Poza zeznaniami stron wykorzystuje się zeznania świadków, zdjęcia, nagrania, smsy, listy, wszystkie inne dokumenty, które świadczą o winie małżonka [1]. Należą do nich między innymi wyniki badań DNA 🧬, które stanowią niepodważalny argument m.in. w czasie rozpraw rozwodowych.

Składając pozew o rozwód z orzeczeniem o winie 📄, warto odpowiednio przygotować się do procesu. Wcześniejsze przeprowadzenie prostych i szybkich badań genetycznych to szansa na skrócenie czasu trwania procesu. Dodatkowo pozwoli to zaoszczędzić stronom, jak i świadkom, dodatkowych nerwów oraz stresu. Sąd otrzymując pozytywne wyniki testu zdrady, często nie wymaga innych argumentów przemawiających za winą współmałżonka, gdyż badania DNA to jednoznaczny i wiarygodny dowód w sprawie.

Rozwód z orzeczeniem o winie a test zdrady

Pozytywny wynik ✅ testu zdrady może przyczynić się do uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie jednej ze stron.

Na czym polega test zdrady? Test zdrady to szybkie i proste badanie DNA, które składa się z dwóch etapów: detekcji nasienia i analizy porównawczej [2].

Detekcja nasienia to analiza przesłanej do laboratorium próbki pod kątem identyfikacji śladów spermy 🔬. Gdy takie są rozpoznane, otrzymuje się wynik pozytywny. Natomiast w przypadku ich braku wynik badania jest negatywny. W sytuacji, gdy wynik potwierdza obecność spermy, możliwe jest rozszerzenie badania o analizę porównawczą (porównanie profili genetycznych), której cel to ustalenie, czyje nasienie zostało wykryte podczas pierwszego etapu testu [2]. W ten sposób bardzo łatwo można udowodnić, czy druga połówka dopuściła się zdrady 💔.

Całe badanie można wykonać w 5 prostych krokach: zebranie próbek do badania (np. bielizna, fragment pościeli, ubrania, chusteczka), pobranie i wypełnienie formularza zlecenia badania, wysłanie próbek do laboratorium, opłacenie badania i odebranie wyniku [2].

ℹ Badania na zdradę są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, dużo tańszym i szybszym niż korzystanie z usług agencji detektywistycznej. Wynik testu na zdradę z pewnością sprawi, że pozew o rozwód z orzeczeniem o winie zyska mocne oparcie dowodowe.

Inne rozwiązanie stanowi test na ojcostwo – jeżeli mamy przeczucie że do zdrady doszło, nawet po wielu latach, możemy to sprawdzić wykonując badanie ojcostwa. Test na ojcostwo to również bardzo proste badanie, wystarczy przynieść dowolne próbki do laboratorium (wymazy z policzka lub próbki dyskretne – np. smoczek, szczoteczka do zębów, niedopałek papierosa, sztućce, słomka po soku, włosy z cebulkami itp.) – od ojca dziecka oraz dziecka, na podstawie których zostaną wykonane analizy, które dostarczą jednoznacznej odpowiedzi – potwierdzą lub wykluczą ojcostwo. Wyniki testów na ojcostwo również bywają składane jako dowód, w sytuacji gdy  jest pozew o rozwód z orzeczeniem o winie.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z wieloma korzyściami dla osoby, która nie została uznana za winną rozpadu pożycia małżeńskiego. Wśród zalet wymienić można nierówny podział majątku 💲, a w przypadku gdy wina za rozpad małżeństwa leży po obu stronach zazwyczaj majątek dzieli się w proporcjach pół na pół. W przypadku gdy winę ponosi jedna ze stron, wtedy majątek może być dzielony w stosunku np. 75 do 25. Inną kwestią jest możliwość ubiegania się o alimenty 💵 względem byłego małżonka, jeżeli w wyniku rozwodu dochodzi do znacznego pogorszenia warunków życiowych jednego z nich [3].

Źródła:

  1. https://www.adwokat-jaskula.pl/artykuly/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie
  2. https://testynaojcostwo.pl/test-zdrady-krok-po-kroku/
  3. https://kancelaria-temida.com/rozwod-z-orzekaniem-o-winie-3-wady-i-3-zalety/

To może Cię zainteresować: Jak wykonać test zdrady – krok po kroku

 

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA