Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - 12 tysięcy na dziecko
 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – 12 tysięcy na dziecko

rodzinny kapitał opiekuńczy, 12 tysięcy na dziecko

Wraz z początkiem roku Nowy Ład wprowadził wiele znaczących zmian. Do nowości zaliczyć należy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. RKO to forma wsparcia finansowego przewidziana dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy. Co zrobić aby uzyskać 12 tysięcy na dziecko? Sprawdź!

Tego dowiesz się z artykułu:

Rodzinny kapitał opiekuńczy – podstawowe informacje

Rodzinny kapitał opiekuńczy – jak wypłacane są środki?

Rodzinny kapitał opiekuńczy – w jakich sytuacjach nie przysługuje?

Co zrobić aby otrzymać 12 tysięcy na dziecko w Nowym Ładzie?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – podstawowe informacje

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to rządowa propozycja wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi. Wsparcie udzielane jest na drugie i każde kolejne dziecko 👶. O pomoc ubiegać się mogą rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia [1]. Kwota dodatku finansowego w ramach RKO nie podlega opodatkowaniu 🪙. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę świadczeń w ramach RKO jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – jak wypłacane są środki?

Kwota pomocy finansowej z RKO (12 tysięcy 💰 na dziecko) dzielona jest na miesięczne części. Rodzice mają prawdo wyboru – czy przez 24 miesiące chcą otrzymywać po 500zł albo 1000zł przez 12 miesięcy ⌛ [2]. O środki w ramach RKO mogą ubiegać się również rodzice, których dzieci skończyły już rok, ale wciąż nie przekroczyły 35. miesiąca życia [2].

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany jest bezpośrednio na konto bankowe. O dofinansowanie z RKO mogą ubiegać się osoby mieszkające poza granicami kraju, z zastrzeżeniem, że nie otrzymują podobnego wsparcia w innym państwie.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – w jakich sytuacjach nie przysługuje?

12 tysięcy na dziecko z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego nie może być przyznane w sytuacji, gdy:

– dziecko przebywa w rodzinie zastępczej

– rodzic został pozbawiony praw do opieki nad dzieckiem ❌

– pobierane jest świadczenie o podobnym charakterze za granicą (nie dotyczy to świadczeń z Wielkiej Brytanii 🇬🇧, Islandii 🇮🇸, Norwegii 🇳🇴, Szwajcarii 🇨🇭 i państw członkowskich UE 🇪🇺)

Co zrobić aby otrzymać 12 tysięcy na dziecko w Nowym Ładzie?

Aby móc się ubiegać o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w wysokości 12 tysięcy na dziecko należy złożyć odpowiednie dokumenty w ZUSie.

🅰 RKO-R (gdy wnioskodawcą jest rodzic dziecka)

🅱 RKO-O (gdy wnioskodawca wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)

Wniosek o 12 tysięcy na dziecko składany jest w formie elektronicznej. Można to zrobić poprzez stronę internetową ZUS, bankowość elektroniczną, PUE (Platforma Usług Elektronicznych) lub portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia [3].

Do wniosku o wsparcie RKO można załączyć następujące dokumenty:

1⃣ orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej, jeśli taka obowiązuje;

2⃣ oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie dziecka (w stosunku, do którego beneficjent wystąpił do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu jego przysposobienia);

3⃣ zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego (o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka);

4⃣ decyzja lub zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego (gdy dziecko od 7 do 10 r.ż. ma odroczony obowiązek szkolny);

5⃣ dokument, który potwierdza charakter pobytu cudzoziemca w Polsce (jest to np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, karta stałego pobytu – nie dotyczy obywateli UE/EFTA) [3].

Czas na rozpatrzenie wniosku o wsparcie z RKO według ustawy wynosi do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany jest 💳 nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału [4].

Źródła:

  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy
  2. https://www.money.pl/gospodarka/rodzinny-kapital-opiekunczy-malag-jedna-czwarta-uprawnionych-zlozyla-wnioski-6724791910275936a.html
  3. https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/dziecko-i-finanse/5396214,Wniosek-o-RKO-jak-zlozyc-i-jakie-dokumenty-dolaczyc.html
  4. https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/dziecko-i-finanse/5396205,RKO-gdzie-szukac-informacji-o-przyznaniu-swiadczenia.html

To może Cię zainteresować: Jak sprawdzić czy dziecko jest moje?

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA