Na czym polega rozwód kościelny?
 

Na czym polega rozwód kościelny?

rozwód kościelny, na czym polega rozwód kościelny

Prawo kanoniczne nie przewiduje możliwości przeprowadzenia rozwodu kościelnego. Zgodnie z nauką kościoła ślub zawarty przed ołtarzem wiąże parę na całe życie, chyba że zostanie uznany za nieważny. Czym jest unieważnienie ślubu kościelnego i jakie trzeba spełnić warunki, żeby móc się o nie starać? Na czym polega rozwód kościelny (potocznie nazywany)?

Tego dowiesz się z artykułu:

Czym jest rozwód kościelny?

Z punktu widzenia prawa kanonicznego nie istnieje coś takiego jak „rozwód kościelny”. Błędnie używane określenie w rzeczywistości jest unieważnieniem małżeństwa. W odróżnienia od rozwodu cywilnego, który jedynie rozwiązuje umowę pomiędzy małżonkami, unieważnienie ślubu kościelnego jest uznaniem go za niebyły.

Na czym polega rozwód kościelny?

Aby przejść w miarę sprawnie przez cały proces unieważnienia małżeństwa kościelnego, warto skonsultować się z adwokatem kanonicznym. Dysponuje on wiedzą, która nie tylko ułatwi nam przejście przez cały proces, ale również może go przyspieszyć. W niektórych sytuacjach tylko pomoc adwokata kanonicznego gwarantuje pozytywne rozpatrzenie wniosku o unieważnienie małżeństwa.

Proces o unieważnienie małżeństwa kościelnego przeprowadzany jest przed sądem kościelnym i rozpoczyna się od złożenia skargi. Dalsze postępowanie zależy od dekretu wydawanego przez trybunał kościelny. Może on bowiem zakończyć całą sprawę już na tym etapie, uznając skargę za bezzasadną. Natomiast jej przyjęcie rozpoczyna właściwe postępowanie, w czasie którego strony zeznają pojedynczo przed sędzią i notariuszem.

Reforma przeprowadzona przez papieża Franciszka umożliwia przeprowadzenie skróconego procesu przed biskupem (wcześniej o unieważnieniu małżeństwa mógł zdecydować jedynie sąd kościelny w diecezji).

Na jakiej podstawie unieważnia się małżeństwo kościelne?

Żeby móc starać się o unieważnienie ślubu kościelnego, należy spełnić warunki, które prawo kanoniczne może uznać za podstawy skargi powodowej. Należą do nich:

  • zrywające przeszkody małżeńskie (np. niezgoda wieku, różne wyznania, pokrewieństwo i powinowactwo, impotencja);
  • niezdolność konsensualna (np. zaburzenia psychiczne, dewiacje, nałogi);
  • wady zgody małżeńskiej (np. podstęp, kłamstwo, zdrada, przymus).
Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA