img

Markery DNA w testach na ojcostwo

Markery DNA

Markery DNA

Mark­ery DNA to konkretne odcin­ki DNA, zwane też układa­mi STR lub loci, które dziedz­iczymy po rodz­i­cach. Zbiór od kilku do kilkudziesię­ciu mark­erów to pro­fil gene­ty­czny, który jest unikalny dla każdego człowieka — tzw. “gene­ty­czny odcisk pal­ca”.

Mark­ery anal­i­zowane w tes­tach na ojcost­wo zaw­ier­a­ją powtórzenia charak­terysty­cznych moty­wów nuk­leo­ty­dowych, np. GATA. Ilość powtórzeń przed­staw­iona jest na wyniku tes­tu ojcost­wa w postaci liczb. Każdy mark­er jest wtedy opisany przez dwie licz­by — jed­na pochodzi od ojca, dru­ga od mat­ki.

Jeśli we wszys­t­kich anal­i­zowanych mark­er­ach są wspólne licz­by u dziec­ka i badanego mężczyzny, ojcost­wo zosta­je potwierd­zone. Brak wspól­nej licz­by w co najm­niej 4 mark­er­ach u dziec­ka i dom­nie­manego ojca oznacza wyk­lucze­nie ojcost­wa.

Anal­iza 24 mark­erów DNA pozwala uzyskać pewny i jed­noz­naczny wynik tes­tu na ojcost­wo, nawet gdy biorą w nim udzi­ał tylko dwie oso­by — dziecko i dom­nie­many ojciec.

Artykuły  na temat “Markery DNA

Inne definicje pojęć związanych z testami na ojcostwo

Zdję­cie: pixabay.com

Mark­ery DNA w tes­tach na ojcost­wo
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
cena testu na ojcostwo w ciąży
Ile wynosi cena testu na ojcostwo w ciąży? Sprawdź!

Cena testu na ojcostwo w ciąży wynosi ok. 2000-7000 złotych. Różnice wynikają ze sposobów pobierania próbek DNA od nienarodzonego dziecka....

Zamknij