Jak uznać ojcostwo przed porodem?
 

Jak uznać ojcostwo przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem to możliwość, którą posiadają rodzice dziecka żyjący w nieformalnym związku. Przeprowadzenie procedury nie wymaga wielu formalności, jednak może przynieść korzyści. Dziecko po urodzeniu może otrzymać nazwisko ojca i od razu zostanie wydany jego akt urodzenia.

Kiedy uznać ojcostwo przed porodem?
Kiedy powstaje konieczność uznania ojcostwa przed porodem?
Czy można odwołać uznanie dziecka przed porodem?
Czy można podważyć uznanie dziecka przed porodem?

Kiedy uznać ojcostwo przed porodem?

Uznania ojcostwa przed porodem można dokonać na dowolnym etapie ciąży – nawet na samym początku jej trwania, jak i w ostatnich dniach poprzedzających poród. Kobieta musi jednak posiadać zaświadczenie o ciąży wydane od lekarza, a więc ciąża musi być potwierdzona. Nie musi być ona jednak widoczna. Mężczyzna może złożyć oświadczenie sam, jednak kobieta musi potwierdzić jego słowa w terminie maksymalnie 3 kolejnych miesięcy.

Kiedy powstaje konieczność uznania ojcostwa przed porodem?

Nie ma konieczności uznania dziecka przed porodem, procedura ta jest dobrowolna. Rodzice dziecka muszą wspólnie udać się do USC i oświadczyć, że mężczyzna jest ojcem dziecka. Dzięki temu dziecko otrzyma nazwisko ojca i ma prawo do dziedziczenia – rozwiązuje to wiele problemów, z którymi mogą borykać się rodzice dziecka, którzy nie sformalizowali swojego związku.

Czy można odwołać uznanie dziecka przed porodem?

Uznanie ojcostwa nie jest nienaruszalne – mężczyzna uznany za ojca dziecka musi wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Ma na to 6 miesięcy liczone od dnia, w którym dowiedział się, iż nie jest biologicznym ojcem. Warto jednak podkreślić, że sprawa sądowa może rozpocząć się dopiero po narodzinach dziecka, nawet jeśli do uznania doszło jeszcze przed porodem.

Czy można podważyć uznanie dziecka przed porodem?

Uznanie dziecka przed porodem można podważyć – matka dziecka, ojciec czy nawet samo dziecko po uzyskaniu pełnoletności może wystąpić z wnioskiem do sądu o zaprzeczenie ojcostwa. Wówczas sąd analizuje zgromadzone dowody i może zlecić np. wykonanie badań genetycznych. Unieważnienie oświadczenie złożonego przed urzędnikiem USC może nastąpić dopiero wówczas, kiedy sąd znajdzie dowody na to, że mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA