Jak przeprowadzić proces uznania dziecka przed porodem?
 

Jak przeprowadzić proces uznania dziecka przed porodem

Uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe i często pozwoli na ograniczenie ilości formalności, które będzie trzeba załatwić po narodzeniu się maluszka. Ta procedura jest wykorzystywana w przypadku osób trwających w związkach nieformalnych, kiedy to ojciec dziecka musi zadeklarować swoje ojcostwo. W małżeństwie bowiem ojcostwo jest automatycznie przypisywane mężowi.

Jak można uznać dziecko przed porodem?
Jakie są skutki uznania dziecka poczętego?
Jakie dokumenty są potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem?
Czy można później wycofać uznanie ojcostwa przed porodem?

Jak można uznać dziecko przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem wymaga udania się do Urzędu Stan Cywilnego zarówno przez matkę, jak i ojca dziecka. Nie ma innego sposobu na załatwienie tej sprawy. Ojciec dziecka musi potwierdzić przed urzędnikiem ojcostwo, a matka dziecka je potwierdza tego samego dnia lub w ciągu kolejnych 3 miesięcy.

Jakie są skutki uznania dziecka poczętego?

Dziecko uznane przed narodzinami będzie nosiło nazwisko wskazane w oświadczeniu składanym przez rodziców. Może również zostać warunkowym spadkobiercą – jeśli narodzi się żywe, będzie uprawnione do dziedziczenia po zmarłym ojcu. Matka dziecka ma prawo domagać się od jego ojca środków, które pozwolą na utrzymanie się jej oraz dziecka przez 3 miesiące od porodu – takie prawo przysługuje jej jeszcze w okresie trwania ciąży.

Jakie dokumenty są potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem?

W celu uznania ojcostwa dziecka jeszcze przed jego narodzinami, niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego lub paszportu, którym legitymują się rodzice przed urzędnikiem z USC. W przypadku kobiety niezbędne jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o ciąży, nawet jeśli stan kobiety jest widoczny lub karty ciąży z aktualnymi wpisami. Rodzice dziecka składają wypełnione przez nich oświadczenie, którego druk jest dostępny w USC i składają je przed urzędnikiem.

Czy można później wycofać uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem nie oznacza, że decyzja ta jest niepodważalna i ostateczna. Skutki prawne przynosi dopiero w momencie urodzenia się dziecka. W przypadku, kiedy mężczyzna nie jest ojcem uznanego dziecka ma 6 miesięcy od dnia, w którym się o tym dowie na wytoczenie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Taka sytuacja może mieć miejsce jeszcze przed narodzeniem się dziecka. Ostatecznie to sąd na podstawie zgromadzonego materiału orzeknie, czy uznanie ojcostwa może zostać cofnięte.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA