Jak można ustalić ojcostwo?
 

Jak można ustalić ojcostwo?

Uznanie ojcostwa jest jednym z dostępnych sposobów na ustalenie ojcostwa. Dochodzi do niego gdy mężczyzna oświadczy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem danego dziecka. Jednocześnie konieczne jest oświadczenie matki dziecka, że ojcem dziecka jest deklarujący mężczyzna. Na potwierdzenie oświadczenia mężczyzny, matka ma trzy miesiące od dnia złożenia oświadczenia w USC.  

Uznanie ojcostwa – czy można ustalić ojcostwo, gdy ojciec dziecka nie żyje?
Uznanie ojcostwa – jak ustalić ojcostwo bez zgody ojca?
Uznanie ojcostwa – co ze wstecznymi alimentami?
Uznanie ojcostwa – co z nazwiskiem dziecka po ustaleniu ojcostwa?

Uznanie ojcostwa – czy można ustalić ojcostwo, gdy ojciec dziecka nie żyje?

Współczesna genetyka dysponuje najnowszymi narzędziami, dzięki którym można ustalić ojcostwo, nawet w sytuacji śmierci ojca dziecka. Odbywa się to na zasadzie ustalenia pokrewieństwa przy użyciu mikrośladów, np. ze szczoteczki do zębów, golarki, czy włosa. Istnieje także możliwość przebadania krewnych zmarłego.

Uznanie ojcostwa – jak ustalić ojcostwo bez zgody ojca?

Test z wykorzystaniem mikrośladów (DNA) można wykonać bez wiedzy i zgody ojca. W tym celu należy pobrać i przynieść do laboratorium materiał genetyczny (np. włosy z cebulką, szczoteczkę czy zużytą chusteczkę do nosa. Warto wiedzieć, że w przypadku toczącej się sprawy o uznanie ojcostwa, wynik badań, które zostały wykonane bez zgody, nie może być uznany jako dowód w sprawie.

Uznanie ojcostwa – co ze wstecznymi alimentami?

W sytuacji późnego uznania ojcostwa zachodzi obawa o konieczność płacenia alimentów wstecz. Przyznanie alimentów wstecznych nie jest regułą. Sąd może zasądzić obowiązek płacenia alimentów wstecz tylko w wyjątkowych okolicznościach. Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy matka dziecka zadłużyła się, aby zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka, np. podczas choroby czy trudnej sytuacji finansowej.

Jednakże matka dziecka może wnioskować do sądu o zwrot poniesionych kosztów.

Uznanie ojcostwa – co z nazwiskiem dziecka po ustaleniu ojcostwa?

W sytuacji sądowego uznawania ojcostwa nazwisko dziecka ustalane jest w wyroku dotyczącym uznania ojcostwa. Natomiast jeśli do przyjęcia ojcostwa doszło poprzez uznanie, dziecko będzie nosić nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców.  Jeśli rodzice nie dostarczą zgodnych oświadczeń, nazwisko dziecka zostanie utworzone poprzez dopisanie nazwiska ojca do nazwiska matki. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA