Grupa krwi dziecka a ojcostwo – czy są sytuacje, gdy grupa krwi na pewno wykluczy lub potwierdzi ojcostwo?

Istnieją 4 podstawowe grupy krwi: A, AB, B i 0, Do tego dochodzi jeszcze tzw. antygen D. Jeśli ktoś go posiada, jego krew oznacza się jako Rh+, a jeśli nie, to zapis brzmi Rh-. Czy jednak na podstawie samej grupy krwi i czynnika Rh dziecka można z całą pewnością określić ojcostwo konkretnego mężczyzny? Grupa krwi dziecka a ojcostwo – kiedy na pierwszy rzut oka wyklucza ojcostwo, a kiedy czyni je tylko prawdopodobnym?

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – dziedziczenie krwi
Grupa krwi dziecka a ojcostwo – co z czynnikiem Rh?
Grupa krwi dziecka a ojcostwo – dziedziczenie grup krwi układu Rh
Grupa krwi dziecka a ojcostwo – wiara w grupę krwi czy test na ojcostwo?

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – dziedziczenie krwi

Najmniej możliwości co do grupy krwi u dziecka istnieje, gdy obydwoje rodzice posiadają grupę 0 – wtedy dziecko powinno mieć też 0. W przypadku grup A i 0 lub A i A, dziecko może mieć grupę A lub 0. Analogicznie – w przypadku grup B i B lub B i 0, możliwe kombinacje to B lub 0. Jeśli przynajmniej jedno z rodziców ma grupę AB, a drugi rodzic dowolną, dziecko nigdy nie będzie miało krwi o grupie 0. Natomiast, gdy jedno z rodziców ma grupę A, a drugie grupę B, to dziecko może mieć każdą z możliwych grup, czyli A, B, AB lub 0.

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – co z czynnikiem Rh?

Jeśli oboje rodzice mają krew Rh+, dziecko nie może posiadać krwi Rh – i odwrotnie: Rh- i Rh- nigdy nie spowoduje u dziecka krwi Rh+. Jeśli natomiast u rodziców sytuacja pod względem Rh jest różna, dziecko może mieć krew zarówno Rh+, jak i Rh-.

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – dziedziczenie grup krwi układu Rh

W przypadku, gdy oboje rodzice mają identyczną sytuację pod względem Rh, pierwsze co powinno zaniepokoić, to odmienna sytuacja u dziecka pod względem tego konkretnego czynnika. Jeśli natomiast cała rodzina:

  • ma identyczne Rh lub
  • rodzice mają różne Rh i wtedy Rh dziecka zgadza się z krwią jednego z rodziców,

a grupa krwi dziecka jest zgodna z możliwościami zestawień krwi rodziców,  ustalenie ojcostwa na podstawie samej grupy krwi jest niemożliwe.

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – wiara w grupę krwi czy test na ojcostwo?

Pytanie o relację: grupa krwi dziecka a ojcostwo nigdy na 100% nie potwierdzi ojcostwa, może je jednak mocno podważyć. Natomiast to test DNA zawsze da od razu pewny wynik w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Może się bowiem tak zdarzyć, że zarówno grupa krwi dziecka, jak i Rh nie będą budzić zastrzeżeń w odniesieniu do tych samych danych u rodziców, ale mężczyzna i tak nie jest pewny ojcostwa – wtedy jedynym rozwiązaniem test DNA.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA