Cenne wskazówki na zbadanie ojcostwa
 

Cenne wskazówki na zbadanie ojcostwa

Czy trzeba być pełnoletnim, żeby zrobić badanie na ojcostwo, Czy do badania na ojcostwo potrzebny jest jakiś wniosek, Z czego zrobić badanie na ojcostwo, Gdzie zrobić badanie na ojcostwo prywatnie

Badania na ojcostwo wykonuje się celem potwierdzenia czy też zaprzeczenia tożsamości ojca dziecka. Test na ojcostwo może być wykonywany z własnej inicjatywy, lecz wymaga to zgody potencjalnego ojca. W przypadku braku wyraźnej zgody konieczne będzie wejście na drogę sądową, a w uzasadnionych przypadkach test zostanie zlecony przez sąd. Warto zaznaczyć, iż skuteczność testów na ojcostwo wynosi aż 99,99%.

Czy trzeba być pełnoletnim, żeby zrobić badanie na ojcostwo?
Czy do badania na ojcostwo potrzebny jest jakiś wniosek?
Z czego zrobić badanie na ojcostwo?
Gdzie zrobić badanie na ojcostwo prywatnie?

Czy trzeba być pełnoletnim, żeby zrobić badanie na ojcostwo?

Niepełnoletność rodziców dziecka w przypadku chęci wykonania badania DNA na ojcostwo nie musi być przeszkodą. Począwszy od 13 czerwca 2009 roku obowiązuje zapis w polskim prawie mówiący o możliwości złożenia przez młodych rodziców (którzy ukończyli 16 lat) przed sądem rejonowym stosownego oświadczenia o ustalenie ojcostwa. Tym samym możliwe jest samodzielne złożenie wniosku o ustalenie ojcostwa, co jest niebywałym ułatwieniem.

Czy do badania na ojcostwo potrzebny jest jakiś wniosek?

W przypadku dobrowolnego badania DNA wykonywanego na własną rękę konieczne będzie wypełnienie wniosku, który zawiera następujące informacje: dane osobowe oraz wybór sposobu na przekazanie wyników badania. Natomiast ustalenie ojcostwa na drodze sądowej wymaga złożenia wniosku z taką prośbą do sądu rejonowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania ojca dziecka. Ponadto do wniosku należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów: paszportu, dowodu osobistego lub skróconego odpisu aktu urodzenia (niepełnoletni rodzice).

Z czego zrobić badanie na ojcostwo?

Badanie genetyczne na ojcostwo wykonywane jest przy pomocy wymazów pobranych z policzka ojca. Pobranie wymazu jest zupełnie bezbolesne. Alternatywnym sposobem na zbadanie ojcostwa jest pobranie próbki krwi EDTA. Obie metody są nieinwazyjne i w pełni bezpieczne. Około godzinę przed pobraniem wymazu z policzka zakazane jest spożywanie wszelkich pokarmów – także pobranie krwi powinno być wykonywane na czczo.

Gdzie zrobić badanie na ojcostwo prywatnie?

 Badanie na ojcostwo prywatnie może być wykonane w laboratoriach w całej Polsce.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA