Odrzucenie ojcostwa – zaprzeczenie ojcostwa w sądzie

odrzucenie ojcostwa

W akcie urodzenia dziecka nie zawsze wpisany jest jego biologiczny ojciec. Wynika to z kilku konkretnych sytuacji. W takim momencie, aby wprowadzić dane rzeczywistego ojca należy złożyć wniosek o odrzucenie ojcostwa (w terminologii prawnej – wniosek o zaprzeczenie ojcostwa). Jak złożyć taki wniosek? Jakie dowody należy przedstawić? O tym dowiesz się z niniejszego artykułu. 

Tego dowiesz się z artykułu:

➡ Odrzucenie ojcostwa – kto składa pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

➡ Zasada domniemania ojcostwa – na czym polega?

➡ Odrzucenie ojcostwa – gdzie złożyć pozew?

➡ Odrzucenie ojcostwa – jak długo trwa sprawa?

➡ Badania DNA na ojcostwo – dowód w sprawie o odrzucenie ojcostwa

Odrzucenie ojcostwa – kto składa pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa ❌ rozpoczyna swój bieg wraz ze wstąpieniem na drogę podstępowania sądowego. O odrzucenie ojcostwa może ubiegać się matka dziecka, mężczyzna który pierwotnie został uznany jako ojciec dziecka, dziecko oraz prokurator [1].

Składając wniosek o odrzucenie ojcostwa, matka dziecka oraz mężczyzna wpisany w akt urodzenia, nie będący biologicznym ojcem dziecka mają dokładnie rok czasu na wytyczenie powództwa 👨‍⚖. Wspomniany rok liczony jest od momentu, kiedy to mężczyzna figurujący jako ojciec w akcie urodzenia 📄 uzyska informację o tym, iż ojcem tego dziecka nie jest. Dodatkowym ograniczeniem czasowym jest jeszcze to, że pozew nie może być złożony później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności [1].

Wspomniane dziecko 👦 kończąc 18 rok życia może na własną rękę złożyć wniosek o odrzucenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie jest biologicznie spokrewnione z ojcem wpisanym w akt urodzenia. Jeżeli taka informacja dotarła do dziecka przed osiągnięciem pełnoletności, powyższy termin liczony jest od dnia ukończenia pełnoletności [2].

Zasada domniemania ojcostwa – na czym polega?

W momencie, gdy dochodzi do rozpadu związku małżeńskiego i oboje małżonkowie rozpoczynają nowe związki 👩‍❤️‍👨, wcześniej nie występując o rozwód, a w nowej relacji dochodzi do narodzin dziecka 👶, którego ojcem jest nowy partner – niezależnie od sytuacji, ojcem który zostanie wpisany w akt urodzenia będzie mąż matki dziecka. Wynika to z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [art. 62] [2].

Zasada z art. 62 mówi o tym, że jeżeli rodzi się dziecko w trakcie małżeństwa lub przed upływem 300 dni od chwili jego zakończenia, domyślnie zakłada się, iż dziecko pochodzi od męża matki. Powyższe domniemanie nie obowiązuje jeśli dziecko urodziło się po upływie wspomnianych 300 dni ⌛ [2].

Natomiast, gdy dziecko narodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia związku małżeńskiego, ale po zawarciu przez matkę kolejnego małżeństwa, przyjmuje się, że pochodzi ono od drugiego męża. Zasady tej nie stosuje się, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą zgodę wyraził ✅ pierwszy mąż matki [2].

W powyższych i jeszcze w wielu innych sytuacjach odrzucenie ojcostwa może być obalone tylko na skutek zaprzeczenia ojcostwa.

Odrzucenie ojcostwa – gdzie złożyć pozew?

Wniosek o zaprzeczenie ojcostwa, powinien zostać złożony w oddziale sądu 🏦 właściwym ze względu na miejsce zamieszkanie powoda. Właściwymi sądami do orzekania w takich sprawach jak m.in. odrzucenie ojcostwa są sądy rejonowe, a także wydziały rodzinne i nieletnich [1].

Odrzucenie ojcostwa – jak długo trwa sprawa?

Trudno podać przybliżony termin, w jakim można zakończyć sprawę o odrzucenie ojcostwa, ponieważ jest to zależne od kilku czynników. Sprawa o odrzucenie ojcostwa może zakończyć się nawet na pierwszym terminie sądowym, w przypadku, gdy żadna ze stron nie kwestionuje faktu, że dziecko nie pochodzi od mężczyzny uznanego za jego ojca 🧔.

W przypadku gdy obie strony są ze sobą skonfliktowane, wtedy może dojść do sytuacji, kiedy dowody obu stron są podważane, co wpłynie na czas trwania postępowania. Sąd może dodatkowo zlecić badania genetyczne 🧬 w kierunku ustalenia ojcostwa co również może odrobinę wydłużyć całe postępowanie [1].

Badania DNA na ojcostwo – dowód w sprawie o odrzucenie ojcostwa

Składając wniosek o zaprzeczenie ojcostwa najlepszym możliwym dowodem do przedstawienia są badania DNA. Testy genetyczne, a dokładniej badania na ojcostwo i pokrewieństwo pozwalają ustalić faktyczne relacje między danymi osobami 🔍. Wynik badania jednoznacznie potwierdzi bądź wykluczy biologiczne ojcostwo 💯 [3].

Podstawą do skorzystania z opinii w zakresie badań genetycznych w postępowaniu cywilnym, między innymi w sprawach spornego ojcostwa, jest art. 290 Kodeksu postępowania cywilnego, według którego, sąd może zaczerpnąć opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego [3].

W większości przypadków badania na ojcostwo i pokrewieństwo stanowią kluczowy dowód, gdy toczy się sprawa o zaprzeczenie ojcostwa. Przeprowadzenie testów może odbyć się na wniosek sądów po przedstawieniu odpowiedniego skierowania 📄. Można jednak przyspieszyć cały proces – chcąc wnieść sprawę o odrzucenie ojcostwa, istnieje możliwość wykonania badań jeszcze przed rozpoczęciem sprawy. Istnieją laboratoria, które posiadają odpowiednie certyfikaty i akredytacje, dzięki którym wyniki badań przeprowadzonych w poszczególnych ośrodkach mogą być z powodzeniem wykorzystywane w sądach! Jeśli więc zależy nam na czasie i pomyślnym rozwiązaniu sprawy warto skorzystać z oferty takiego laboratorium

Źródła:

  1. https://izabelabaran.pl/blog/61-zaprzeczenie-ojcostwa
  2. https://galiszewska.pl/2020/01/03/zaprzeczenie-ojcostwa-kto-moze-zlozyc-pozew/
  3. https://kancelaria-prawo-rodzinne.com/zaprzeczenie-ustalenie-ojcostwa-badanie-dna-poznan

To również może Cię zainteresować: Dochodzenie ojcostwa – jakich użyć metod?

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA