Na czym polega unieważnienie uznania ojcostwa? ✅
 

Na czym polega unieważnienie uznania ojcostwa? ✅

na czym polega uniewaznienie uznania ojcostwa

Gdy mężczyzna dowiaduje się, że uznane przez niego dziecko tak naprawdę nie pochodzi od niego, może złożyć do sądu wniosek o unieważnienie uznania ojcostwa. Jak wyglądają formalności i jakie ma to skutki prawne? Podpowiadamy poniżej.

Tego dowiesz się z artykułu:

Kiedy wnosi się powództwo o unieważnienie uznania ojcostwa?

Wniosek o unieważnienie uznania ojcostwa (czyli formalnie – ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa) zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może zostać złożony w terminie roku od dnia, kiedy mężczyzna dowiedział się, że dziecko nie pochodzi od niego.

Takie sytuacje mają miejsce, gdy np. mężczyzna ma wątpliwości. W wielu sytuacjach wychodzi na jaw romans kobiety, którego owocem jest dane dziecko.

W wypadku gdy mężczyzna uznał ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego, bieg tego terminu (1 roku) nie może rozpocząć się przed urodzeniem dziecka. Powództwo może zostać wytyczone dopiero po jego urodzeniu.

⏩ Kluczowym dowodem w sprawie są badania DNA, których wyniki są niepodważalne i w pełni wiarygodne – jednoznacznie potwierdzają lub zaprzeczają pokrewieństwu mężczyzny z dzieckiem.

Pozostałe dowody, takie jak zdjęcia, smsy, zeznania świadków, są jak najbardziej akceptowane przez sąd, lecz mogą wpłynąć na wydłużony czas trwania procesu (jeśli będą jedynymi dowodami bez wyniku testu na ojcostwo).

To może Cię zainteresować: Uznanie ojcostwa przed porodem – o tym pamiętaj…

Kto może złożyć wniosek o unieważnienie uznania ojcostwa?

Prawo do złożenia wniosku o unieważnienie uznania ojcostwa przysługuje:

mężczyźnie, który uznał ojcostwo;
✅ matce dziecka;
✅ dziecku po uzyskaniu pełnoletniości;
✅ prokuratorowi.

Gdy dziecko osiągnie pełnoletniość, powództwo nie może być wytyczone ani przez matkę, ani przez mężczyznę, który wcześniej uznał ojcostwo.

na czym polega unieważnienie uznania ojcostwa

Jakie są skutki prawne unieważnienia uznania ojcostwa?

Uprawomocniony wyrok ustalający unieważnienie uznania ojcostwa skutkuje:

  • zerwaniem wszystkich więzi między mężczyzną a dzieckiem – ojciec dziecka staje się nieznany, pojawia się możliwość uznania ojcostwa przez innego mężczyznę;
  • ustaniem władzy rodzicielskiej, lecz podjęte wcześniej decyzje, np. odnośnie do szkoły czy lekarza rodzinnego pozostają w mocy;
  • wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego;
  • zmianami w prawie spadkowym – wyłączenie dziedziczenia;
  • przejęciem nazwiska matki przez dziecko;
  • przypisaniem dziecku miejsca zamieszkania matki;
  • sporządzeniem nowego aktu urodzenia.

Ciekawy artykuł: Jakie pytania zadaje sąd na rozprawie o zaprzeczenie ojcostwa?

5/5 - (3 głosów / głosy)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA