Jak wygląda wynik testu na ojcostwo?

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo, wynik testu na ojcostwo wzór

Wpis sponsorowany, aktualizacja: 21 listopada 2016 r. 

Wyniki testów na ojcostwo wystawiane w poszczególnych laboratoriach genetycznych wyglądają bardzo różnie. Jedne zawierają wyłącznie informacje o tym, czy analiza potwierdziła czy wykluczyła ojcostwo. Inne dodatkowo uwzględniają jeszcze profile genetyczne badanych oraz rezultat zaawansowanej analizy statystycznej. Jak wygląda wynik testu na ojcostwo w laboratorium testDNA?

Okazuje się, że po zakończeniu analizy klient testDNA dostaje wynik w postaci kilkustronicowego sprawozdania. Łącznie zawiera on aż 11  różnych elementów. Obecność każdego z nich jest bardzo ważna, ponieważ dzięki nim wynik badania jest po prostu wiarygodny. Co takiego możemy w nim znaleźć ?

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo: po pierwsze numer formularza

Na jego podstawie sporządzany jest protokół z badania. Nadaje się go z powodu procedur zarządzania jakością ustalonym w laboratorium. To jak ma wyglądać taki formularz zostało określone w procedurze badawczej, którą posługuje się testDNA, a która została zatwierdzona  przez Polskie Centrum Akredytacji.

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo: po drugie hologram

Zostaje nim opatrzony każdy wynik testu na ojcostwo, a stanowi on indywidualny znak laboratorium. Hologram potwierdza autentyczność wystawionego rezultatu.

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo: po trzecie numer sprawozdania

Jest on nadawany przez specjalne, autorskie oprogramowanie do rejestracji zleceń. Numer sprawozdania zostaje przypisany tylko do jednego zlecenia. W bazie laboratorium nie znajdziemy więc 2 zleceń zewidencjonowanych pod tym samym numerem. Dzięki temu laboratorium może w razie potrzeby bardzo szybko je namierzyć, a zlecenia nie mieszają się między sobą.

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo: po piąte opis stanu próbki

Zanim laboratorium przystąpi do analizowania próbek nadesłanych przez klienta, bardzo dokładnie sprawdza ich stan – czy próbka nie jest zawilgocona lub spleśniała, albo czy nie znajdują się na niej pozostałości po spożytym pokarmie. Laboratorium bada wyłącznie próbki ze statusem „prawidłowy”. Jeśli natomiast materiał nie nadaje się do zbadania, laboratorium niezwłocznie informuje o tym klienta, który dostarcza kolejny.

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo: po piąte profil genetyczny

Profil genetyczny składa się z tzw. markerów, czyli odcinków DNA. Każdy z nich na wyniku testu zapisany jest za pomocą dwóch liczb. Jedna dziedziczona jest po matce, druga po ojcu. Porównanie markerów DNA pozwala jednoznacznie wykluczyć lub potwierdzić ojcostwo.

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo, wynik testu na ojcostwo wzór

Przykładowy wynik testu na ojcostwo – profile genetyczne

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo: po szóste marker DNA

Marker jest wycinkiem DNA zbudowanym z sekwencji nukleotydów. Profil genetyczny jest właśnie zbiorem takich markerów. testDNA bada ich aż 24, dzięki czemu wynik jest pewny niezależnie od tego czy badanie odbywa się z udziałem 2 czy 3 osób. Nazwy jakie noszą poszczególne markery, np. D8S1179, obowiązują w laboratoriach na całym świecie. Wśród badanych markerów są również markery płci – AMEL – dzięki czemu wiadomo, czy badana osoba jest płci żeńskiej czy męskiej.

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo: po siódme numer próbki

Czyli tzw. sample ID, które przypisane zostaje tylko do konkretnej próbki (maszynki do golenia, szczoteczki do zębów czy też wymazówki). Numer identyfikacyjny próbki nadawany jest automatycznie, zaraz po jej wpłynięciu do laboratorium. Program służący do znakowania próbek nie pozwala przypisać identycznego numeru dwóm różnym próbkom. Dzięki temu łatwiej je zlokalizować i nie ma ryzyka ich omyłkowej zamiany.

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo: po ósme opis metody

W opisie metody zawarte są m.in. informacje na temat odczynników na jakich wykonano dane badanie – testDNA zaopatruje się u lidera wśród dostawców odczynników laboratoryjnych, firmy PROMEGA – metody badawczej oraz użytego w nim sprzętu medycznego.

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo: po dziewiąte ocena zgodności

Czyli innymi słowy, właściwy wynik analizy. Prawdopodobieństwo ojcostwa, które wynosi albo 100% przy wykluczeniu, albo ponad 99,9999% przy potwierdzeniu ojcostwa obliczane jest za pomocą określonych wzorów matematycznych i dostępnych banków danych. Zebrane w nich informacje dotyczą częstotliwości występowania danego allelu w populacji.

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo, wynik testu na ojcostwo wzór

Przykładowy wynik testu na ojcostwo – interpretacja wyniku

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo: po dziesiąte dane placówki wykonującej zlecenie

Na wyniku testu na ojcostwo znajdziesz pełną nazwę i adres laboratorium, numer NIP, REGON, KRS, KIDL.

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo: po jedenaste podpisy osób wykonujących wynik

Osoby zajmujące się opracowaniem i autoryzacją wyniku muszą posiadać odpowiednie wykształcenie i być doświadczone w prowadzeniu tego typu analiz. By móc zatwierdzić wynik badania własnoręcznym podpisem muszą też otrzymać upoważnienie od swojego przełożonego.

Tekst powstał we współpracy z laboratorium genetycznym testDNA 

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo, wynik testu na ojcostwo wzór

 


Zobacz pozostałe pytania i odpowiedzi:


Zdjęcie: Pixabay.com

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA