Emerytura po mężu 2021 – co warto wiedzieć?
 

Emerytura po mężu 2021 – co warto wiedzieć?

emerytura po mężu, emerytura po mężu 2021

Emerytura po mężu to świadczenie (forma renty rodzinnej) wypłacane przez ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Polsce z łatwością można dostrzec, że średnia emerytura kobiety jest znacznie niższa niż emerytura mężczyzny. Bierze się to stąd, że zarobki mężczyzn zazwyczaj są większe niż zarobki przeciętnej kobiety a czas pracy i naliczania składek dłuższe.

Renta rodzinna istotnie nie zależy od tego, czy zmarły współmałżonek pobierał emeryturę czy tego nie robił. Wskaźnik umieralności w Polsce pokazuje, że kobiety częściej żyją dłużej niż mężczyźni. Dlatego warto się zorientować kiedy uzyskuje się prawo do takiej renty rodzinnej i ile ona wynosi, jeśli emeryturę przejmuje wdowa po mężu.

Emerytura po mężu 2021 – tego dowiesz się z artykułu:
• Kiedy wdowa może otrzymać emeryturę po mężu?
• Jakie dokumenty do emerytury po mężu?
• Kiedy można otrzymać emeryturę po mężu?

Kiedy wdowa może otrzymać emeryturę po mężu?

Aby otrzymać rentę po zmarłym mężu, wdowa musi spełnić przynajmniej jeden prawny warunek. Renta bowiem przysługuje wdowie, która w momencie śmierci współmałżonka:

• miała ukończone minimum 50 lat

• była niezdolna do wykonywania swojej pracy

• wychowuje przynajmniej jedno dziecko, wnuka czy rodzeństwo, które także jest uprawnione do otrzymania renty po zmarłym mężu i nie ukończyło 16 lat lub 18, jeśli jest w czasie kształcenia się w szkole.

• sprawuje opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy

Dodatkowo warto wiedzieć, że emerytura po mężu przysługuje również minimum pięćdziesięcioletniej wdowie, która jest niezdolna do wykonywania pracy maksymalnie po pięciu latach od śmierci małżonka.

Jakie dokumenty do emerytury po mężu?

Aby ubiegać się o przyznanie emerytury po zmarłym małżonku, należy pamiętać o kilku najważniejszych dokumentach. Podstawowym elementem jest między innymi wniosek ERR – wniosek o rentę rodzinną, który – co ważne – można wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkie pozostałe ważne wnioski, formularze i dokumenty są dostępne na stronie ZUS-u w zakładce o nazwie „renta rodzinna”.

Ile wynosi emerytura po mężu?

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych renta po małżonku wynosi odpowiednio:

• 85% świadczenia zmarłego, w przypadku gdy do pobierania renty uprawniona jest tylko jedna osoba.

• 90% świadczenia zmarłego, jeśli do jego pobierania są uprawnione dwie osoby.

• 95% świadczenia zmarłego, jeśli do pobierania rodzinnej renty mają prawo trzy osoby.

Podstawę renty stanowi pełna kwota renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy, która była wypłacana zmarłemu przed śmiercią. Gdy pobierał on częściową emeryturę, wyliczenia dokonuje się zgodnie z zasadami: częściową kwotę emerytury podnosi się hipotetycznie do pełnej jej wysokości i z tej sumy wylicza się odpowiedni procent, do którego pobierania była uprawniona rodzina.

Kiedy można otrzymać emeryturę po mężu?

Otrzymanie emerytury zależy od terminu złożenia wniosków i dokumentów przez wdowę i przyjęcia ich przez ZUS jako podstawę do wydania świadczenia. Pierwsza renta wypłacona zostaje zazwyczaj miesiąc po złożeniu wniosków. Ważne jest aby złożyć pełen komplet dokumentów, aby ZUS mógł je właściwie zweryfikować.

 

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA