Ile wynosi renta rodzinna 2021?
 

Ile wynosi renta rodzinna 2021?

ile wynosi renta rodzinna

Zgodnie z ustawą o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  w określonych przypadkach członkom najbliższej rodziny zmarłego należy się po nim renta rodzinna. Ile wynosi renta rodzinna i jakie zmiany czekają nas w 2021 roku?

Tego dowiesz się z artykułu:

Czym jest renta rodzinna?
Ile wynosi renta rodzinna?
Ile wynosi renta rodzinna w 2021 roku?

Czym jest renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym określonym osobom z otoczenia zmarłego, jeśli w chwili śmierci był emerytem/rencistą lub osobą ubezpieczoną uprawnioną do otrzymania ww. świadczeń. Prawo do renty rodzinnej po zmarłym mają:

  • dzieci (biologiczne lub przysposobione);
  • wnuki oraz inne dzieci przyjęte na wychowanie;
  • wdowa/ wdowiec;

Osoby starające się o rentę rodzinną muszą spełniać określone ustawowo kryteria. Więcej informacji znajdziesz w artykule: https://testynaojcostwo.pl/czym-jest-renta-rodzinna/

Ile wynosi renta rodzinna?

Wszystkim osobom uprawnionym do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym wypłacana jest równa kwota, wynikająca z podziału należnego świadczenia pomiędzy uprawnionymi osobami (kwota pojedynczego świadczenia dzielona przez ilość uprawnionych osób). Kwota główna (wysokość renty rodzinnej do podziału) zależna jest od wysokości renty przysługującej zmarłemu i ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia.

  • 85 proc. wartości świadczenia należnej zmarłemu w przypadku jednej osoby uprawnionej do otrzymania po nim renty rodzinnej;
  • 90 proc. w przypadku dwóch osób;
  • 95 proc. w przypadku trzech lub więcej osób.

W przypadku, kiedy obliczona kwota jest niższa od najniższej renty rodzinnej, podnosi się ją do takiej kwoty i dzieli pomiędzy osoby uprawnione do otrzymywania świadczenia.

Kwota najniższej renty rodzinnej wynosiła dotąd 1200 złotych.

Ile wynosi renta rodzinna w 2021 roku?

W związku z waloryzacją rent i emerytur w 2021 roku wynoszącą 104,24 proc., od 1 marca 2021 roku wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe zostały podwyższone o kwotę wynikającą ze wskaźnika waloryzacji. Dla najniższej renty rodzinnej będzie to 50,88 zł (1200 zł x 104,24 proc.). Oznacza to, że najniższa renta rodzinna w 2021 roku wynosi 1250,88 złotych.

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA