Ile kosztuje rozwód - na jakie koszty musisz się przygotować?
 

Ile kosztuje rozwód – na jakie koszty musisz się przygotować?

Ile kosztuje rozwód

Podjęcie decyzji o rozwodzie to niewątpliwie bardzo ciężka decyzja. Każde rozstanie dla obu stron to ogromny stres, a często także niepotrzebne zdenerwowanie. Małżonek rozważający wniesienie pozwu na pewno zastanawia się, ile kosztuje rozwód. Na jakie koszty musimy się przygotować, decydując się na tego typu rozstanie?

Tego dowiesz się z artykułu:

Ile wynosi opłata sądowa za rozwód i kto ją wnosi?

Pierwszym kosztem, z którym musisz się liczyć, wnosząc pozew o rozwód, jest opłata sądowa. Jest to stała kwota wynosząca 600 zł, którą na konto właściwego miejscowego Sądu Okręgowego wpłaca małżonek występujący o rozwód.

Jeśli małżeństwo zostanie rozwiązane bez orzekania o winie, możesz uzyskać nawet do 75% zwrotu kosztu. Połowę zwrotu kosztów, a więc 300 zł, sąd nakazuje z urzędu. Kolejne 150 zł uzyskasz od byłego małżonka, po zasądzeniu zwrotu przez sąd.

Jeśli rozwód odbywa się z orzeczeniem o winie, zwrot opłaty sądowej zależeć będzie od ostatecznego wyroku sądu.

Jakie są dodatkowe opłaty sądowe za rozwód?

Wnosząc pozew o rozwód, musisz wiedzieć, że poza opłatą sądową od pozwu mogą czekać na Ciebie dodatkowe koszty związane z rozwiązaniem małżeństwa. Mogą to być m.in.:

  • opłata sądowa od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia – jest ona wnoszona od wniosku składanego przez powoda w trakcie trwania postępowania. Jeśli sprawa rozwodowa trwa dłuższy czas, a jedna ze stron chce uregulować wcześniej sprawy takie jak kontakt z dzieckiem czy zabezpieczenie alimentów składa odpowiedni wniosek, którego koszt wynosi 100 zł. Kosztu tego możesz jednak uniknąć, składając wniosek razem z pozwem rozwodowym.
  • opłata sądowa dotycząca podziału majątku wspólnego małżonków – płacona jest w przypadku wniesienia dodatkowego żądania w pozwie o rozwód, mającego na celu podział majątku wspólnego obu stron. Kwota takiej opłaty sądowej może wynosić 1 000 zł, lecz jeśli małżonkowie przedstawią sądowi plan podziału, na który zgadzają się obie strony, pobierana jest tylko kwota w wysokości 300 zł.
  • opłata sądowa w przypadku żądania eksmisji małżonka – jeśli osoba składająca do sądu pozew o rozwód żąda także eksmisji małżonka, może złożyć razem z pozwem odpowiedni wniosek. Opłaty nie musisz wnosić na początku postępowania, lecz na jego końcu, po orzeczeniu kończącym postępowanie. Koszt tej opłaty sądowej wynosi 200 zł.

Ile kosztują mediacje sądowe przed rozwodem?

Dodatkowym kosztem, na który warto się przygotować, jest zapłata za mediację sądową. Sąd może skierować małżonków do mediatora, aby ważne kwestie dotyczące rozwiązania małżeństwa rozwiązać polubownie. Mediacje są szczególnie zalecane w przypadku rozwiązywania sporów dotyczących m.in. sprawowania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem czy też alimentów.

Koszt mediacji jest stały i wnosi:

  • 150 zł za pierwsze spotkanie z mediatorem,
  • 100 zł za każde kolejne spotkanie.

Warto jednak wiedzieć, że koszt mediacji wynieść może jednak maksymalnie 450 zł.

Ile wynosi opłata za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego?

W przypadku rozwiązania małżeństwa i zastanawiania się, ile kosztuje rozwód, warto przygotować się także na opłatę związaną z przeprowadzeniem przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego, oczywiście jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci. Wizyta ta ma na celu ustalenie, czy warunki, w których żyją oraz wychowują się dzieci, są dla nich odpowiednie. Koszt przeprowadzenia wywiadu jest stały i wynosi 75 zł.

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA