gorny-mobile_25.03.20

Co to jest zabezpieczenie alimentów?

Co to jest zabezpieczenie alimentów, zabezpieczenie alimentów

Jeśli osoba uprawniona do otrzymywania alimentów na dziecko nie jest w stanie wyegzekwować tych świadczeń, może wnieść do sądu pozew o prawne usankcjonowanie swojego roszczenia. Jednak przy znacznym obciążeniu sądów sprawami cywilnymi postępowanie alimentacyjne może trwać bardzo długo. A w tym czasie istnieje realna potrzeba zapewnienia dziecku niezbędnych środków utrzymania. Problem ten może być rozwiązany poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów. Co to jest zabezpieczenie alimentów i na czym polega?

Tego dowiesz się z artykułu:

Co to jest zabezpieczenie alimentów?
Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczenie alimentów

Co to jest zabezpieczenie alimentów?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa dokładnie co to jest zabezpieczenie alimentów i jakie są z tym związane procedury. Zabezpieczenie alimentów polega na tym, że zanim jeszcze zapadnie wyrok w postępowaniu alimentacyjnym, pozwany ma obowiązek wpłacania na rzecz dziecka co miesiąc określonej kwoty.

W uzasadnionych przypadkach może jednorazowo wnieść większą sumę, pokrywającą roszczenie przez dłuższy okres. W postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia sąd nadaje klauzulę wykonalności, dzięki czemu można od razu wyegzekwować należności.

Zabezpieczenie alimentów pełni podwójną funkcję. Z jednej strony umożliwia osobie pełniącej pieczę na dzieckiem regularne pozyskiwanie środków na jego utrzymanie. Jednocześnie zapobiega sytuacji narastania zaległości, które pozwanemu będzie o wiele trudniej spłacić niż poprzez systematyczne comiesięczne świadczenie.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Sąd nie udziela zabezpieczenia z urzędu. W tym celu należy złożyć wniosek z uzasadnieniem i określeniem kwoty adekwatnej do potrzeb. Wniosek można złożyć pisemnie wraz z pozwem o alimenty lub podczas trwania procesu – ustnie do protokołu.

Wysokość żądanych alimentów powinna być zgodna z kwotą podaną w pozwie, ale może się okazać że po rozpatrzeniu wniosku, sąd ustali kwotę niższą. Dlatego warto we wniosku wykazać zasadność roszczenia, podać wszystkie okoliczności – na przykład niskie dochody opiekuna, wydatki na leczenie lub rehabilitację dziecka, specjalne potrzeby edukacyjne.

Trzeba też określić sposób przekazywania pieniędzy; na konto powoda, przekazem pocztowym czy gotówką za potwierdzeniem odbioru.

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczenie alimentów

Sąd na ogół rozpatruje wniosek na posiedzeniu niejawnym i przesyła stronom postanowienie o zakresie zabezpieczenia alimentów na czas postępowania. Ale obecnie sąd z własnej inicjatywy nie dołączy uzasadnienia.

Dlatego trzeba złożyć w terminie tygodniowym odrębny wniosek o podanie uzasadnienia. Od otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem do 7 dni stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia, w formie właściwej dla pism procesowych.

Zażalenie powinno zawierać wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia, zwięzłe uzasadnienie, a w miarę potrzeb wskazanie nowych faktów i dowodów.

Rate this post

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje, które wyjaśniają na czym polegają zmiany. Mogą się Państwo z nim zapoznać tutaj: Klauzula Informacyjna. Zapraszamy też do zapoznania się z Regulaminem.

Serwis internetowy testynaojcostwo.pl korzysta z plików cookies. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia korzystania z plików cookies na zasadach określonych w polityce cookies. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce Prywatności.