Na czym polega separacja?
 

Na czym polega separacja?

Na czym polega separacja, separacja

Gdy na horyzoncie pojawia się widmo rozwodu, ludzie niejednokrotnie starają się znaleźć alternatywę, tak by odwlec ten krok jak najbardziej. Może mieć to związek z wiarą w poprawę sytuacji lub być związane z praktykowaną religią. Niezależnie od tego, czym kierujemy się podczas rozstania, rozwód nie jest jedynym prawnie sankcjonowanym rozwiązaniem. Warto pamiętać, iż równorzędnym rozwiązaniem może być separacja. Czym się różni od rozwodu i na czym sama separacja polega?

Tego dowiesz się z artykułu:

Na czym polega separacja i czym różni się od rozwodu?
Czego nie daje małżonkom separacja?
Kto może żądać separacji?
Zalety separacji – dla kogo separacja jest dobrym wyborem?

Na czym polega separacja i czym różni się od rozwodu?

Wspólnym mianownikiem dla obydwu rozwiązań jest ich usankcjonowanie jako rozpadu małżeństwa. Automatycznie powoduje rozdzielność majątkową oraz cofa prawo do dziedziczenia. Jeżeli obie strony są, zgodne co do podziału majątku, sąd decyzje taką orzeka już w czasie jednej rozprawy.

Jeżeli nie ma takiej zgody, konieczne będzie złożenie odrębnego wniosku, w odrębnym przewodzie sądowym. Jeśli chodzi o ustalenie prawnej opieki nad dziećmi, sytuacja również jest analogiczna do tej znanej z rozwodu. Sąd ustali, który z rodziców sprawować będzie taką opiekę, a także wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Różnicą jest natomiast proces, który to w przypadku separacji jest zazwyczaj zdecydowanie łatwiejszy. Również w przypadku separacji należy udowodnić przed sądem, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale rozpad ten nie musi być trwały, jak ma to miejsce w przypadku rozwodu.

Czego nie daje małżonkom separacja?

Małżonkowie będący w separacji nie mogą przystąpić ponownie w związek małżeński z inną osobą. Kobiety nie mogą także wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem. W przypadku ciężkiej choroby jednego z małżonków drugi mimo wszystko powinien się nim zaopiekować.

Ma to związek z tym, iż separacja jest procesem odwracalnym. W przeciwieństwie do rozwodu, który jest procesem stałym, para będąca w separacji może jeszcze formalnie wrócić do statusu małżonków bez ponownego ślubu.

Kto może żądać separacji?

Separacji może żądać zarówno jeden z małżonków, jak i oboje działając w porozumieniu. Sama procedura zależy od zgodności męża oraz żony co do wielu kwestii formalnych. W przypadku pełnej zgody może ona zostać orzeczona nawet w trybie nieprocesowym, czyli bez konieczności samej rozprawy.

Wygląda to więc inaczej niż przy rozwodzie, który nawet w przypadku zgodności małżonków musi zostać rozwiązany w sądzie. Koszt jest identyczny jak w przypadku rozwodu i wynosi 600 zł.

Zalety separacji – dla kogo separacja jest dobrym wyborem?

Z oczywistych względów jest to dobre rozwiązanie dla par, które nie chcą całkowicie zakończyć związku małżeńskiego.

Separacja jest też rozwiązaniem dla tych chcących odpocząć od bycia razem, zdystansować się, spojrzeć na problemy z innej perspektywy. Łatwość całego procesu pozwala w dowolnym momencie wrócić do stanu wyjściowego, czyli na nowo stać się małżeństwem.

Działa to także w drugą stronę. Dla par będących w separacji uzyskanie rozwodu jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku tradycyjnego małżeństwa.

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA