img

Jakie jest nazwisko dziecka urodzonego po rozwodzie?

nazwisko dziecka urodzonego po rozwodzie

Nar­o­dziny dziec­ka po roz­wodzie? Pewnie chcesz wiedzieć, czy­je będzie nosiło nazwisko… Warto wiedzieć, że to zależne od Two­jej sytu­acji. Gdy maleńst­wo urodz­iło się przed upły­wem 300 dni od roz­wodu – dostanie nazwisko byłego męża swo­jej mat­ki. I nie ma tu znaczenia, czy to naprawdę on jest bio­log­icznym ojcem. Jak to możli­we, jak zmienić nazwisko dziec­ka po roz­wodzie i co jeszcze jest ważne? Sprawdź!

Z artykułu dowiesz się:

Jakie jest nazwisko dziecka urodzonego po rozwodzie? Mniej niż 300 dni od rozwodu matki

W takiej sytu­acji nazwisko dziec­ka będzie tym, które byli małżonkowie wskaza­li jeszcze przed zawar­ciem związku małżeńskiego. Zwyk­le jest to zatem nazwisko byłego męża – bez wzglę­du na to, czy byli małżonkowie utrzy­mu­ją kon­takt i czy ten mężczyz­na jest ojcem bio­log­icznym dziec­ka.

Z czego to wyni­ka? W pol­skim praw­ie zapisana jest zasa­da dom­nie­ma­nia ojcost­wa: mówią­ca, że gdy dziecko urodzi się w małżeńst­wie lub pod­czas 300 dni od jego usta­nia lub unieważnienia – za ojca prawnego uważa się (byłego) męża mat­ki.

Aby dziecko mogło nosić nazwisko swo­jego bio­log­icznego ojca, najpierw konieczne jest zaprzecze­nie ojcost­wa byłego męża.

Pamię­taj! 300 dni liczy się od dnia upra­wom­oc­nienia wyroku w spraw­ie roz­wodowej.

Ciekawy artykuł: Dom­nie­manie ojcost­wa, uznanie ojcost­wa, ustal­e­nie ojcost­wa – na czym pole­ga różni­ca?

Jakie jest nazwisko dziecka urodzonego po rozwodzie? Więcej niż 300 dni od rozwodu matki

Jeśli rodz­ice są w związku niefor­mal­nym, a dziecko przyszło na świat po upły­wie więcej niż 300 dni od roz­wodu mat­ki – mogą udać się do USC i złożyć spec­jalne oświad­cze­nie.

Wskażą w nim nazwisko dziec­ka, które może być mat­ki, ojca bądź dwuczłonowe. Oświad­cze­nie składane jest równocześnie z uznaniem ojcost­wa.

A co w sytu­acji, gdy mężczyz­na nie chce uznać dziec­ka? Mat­ka musi wnieść sprawę o sądowe ustal­e­nie ojcost­wa, a w wyroku do sprawy zostanie nadane także nazwisko.

Jak zmienić nazwisko dziecka po rozwodzie?

Dziecko przy­chodzi na świat, zan­im od roz­wodu upłynie 300 dni. Nosi zatem nazwisko byłego męża swo­jej mamy – a nie ojca bio­log­icznego. Co w takiej sytu­acji zro­bić, żeby je zmienić?

Pier­wszym krok­iem jest wniesie­nie pozwu o zaprzecze­nie ojcost­wa, a więc i udowod­nie­nie racji – najlepiej wynikiem tes­tu na ojcost­wo.

Dopiero potem ojciec bio­log­iczny będzie mógł uznać ojcost­wo, możli­we będzie też złoże­nie wniosku o zmi­anę nazwiska nos­zonego przez dziecko.

To może Cię zain­tere­sować: Pewny test na ojcost­wo – czego jeszcze o nim nie wiedzi­ałeś?


zdję­cie:

Jakie jest nazwisko dziec­ka urod­zonego po roz­wodzie?
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
jak sprawdzić ojcostwo
Jak sprawdzić ojcostwo? [FILMIK]

Zastanawiasz się, jak sprawdzić ojcostwo? To naprawdę proste i szybkie. Zobacz krótki animowany filmik i dowiedz się, jak krok po...

Zamknij