Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów?
 

Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów?

jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów, wniosek o obniżenie alimentów

Wniosek o obniżenie alimentów na rzecz dziecka może złożyć rodzic, który nie jest w stanie dalej uiszczać należności w takiej samej kwocie. Wpływ na to, mogą mieć różne przyczyny, które są jednocześnie przesłankami do obniżenia kwoty alimentów. Sprawdź, jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów.

Alimenty na dziecko to obowiązek, który polega na współfinansowaniu potrzeb dziecka. Najczęściej ich zasady i kwoty ustalane są przed sąd 👨‍⚖. W przypadku, gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców, drugi jest zobowiązany do współudziału w kosztach wychowania. Co w sytuacji, gdy dana osoba nie jest  już w stanie sprostać temu zadaniu? Należy wtedy złożyć wniosek o obniżenie alimentów 📜.

Tego dowiesz się z artykułu:

Wniosek o obniżenie alimentów – czy to na pewno moje dziecko?

Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów? Jak powinien wyglądać?

Gdzie należy złożyć wniosek o obniżenie alimentów?

Wniosek o obniżenie alimentów – czy to na pewno moje dziecko?

Chęć złożenia wniosku o obniżenie alimentów jest dla mężczyzny dobrą okazją, by upewnić się, że jest biologicznym ojcem danego dziecka. Bardzo często decyzja dotycząca płacenia alimentów podejmowana jest mimo wątpliwości co do ojcostwa. Mężczyźni chcą ratować związek, choć nie mają pewności, czy to ich dziecko 👨‍👦.

W takiej sytuacji warto przeprowadzić test na ojcostwo. Ten prosty i szybki sposób pozwoli uzyskać spokój raz na zawsze – jednoznacznie potwierdzi lub wykluczy ojcostwo, co umożliwi uniknięcie niepotrzebnych kosztów w przyszłości, czyli całkowicie zniesie obowiązek alimentacyjny.

Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów? Jak powinien wyglądać?

Wniosek o obniżenie alimentów musi zawierać dane osobowe i adresowe powoda oraz pozwanego (w tym przypadku to najczęściej drugi rodzic dziecka) ✉. Należy załączyć odpis wyroku sądu, który obciąża składającego wniosek konkretną kwotą alimentów.

Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów?

Najczęstszymi argumentami przemawiającymi za obniżeniem alimentów są:

➡ utrata pracy (niezależna od powoda), obniżenie zarobków, niemożność znalezienia innego miejsca zatrudnienia 💸;

➡ utrata możliwości zarobku np. na skutek wypadku;

➡ problemy zdrowotne, ciężka, przewlekła choroba;

➡ osobie, która płaci alimenty, urodziło się kolejne dziecko;

➡ poprawa sytuacji materialnej dziecka – np. dziecko otrzymało spadek, drugi rodzic wszedł w ponowny związek lub warunki jego zatrudnienia uległy zauważalnemu polepszeniu.

Wniosek o obniżenie alimentów musi być uzupełniony o dokumenty (wszelkie dowody, dokładne opisanie sytuacji) potwierdzające zaistniałe zmiany (czyli „zmianę stosunków”, zaistniałe okoliczności).

Gdzie należy złożyć wniosek o obniżenie alimentów?

Wniosek o obniżenie alimentów składa się do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich), według miejsca zamieszkania uprawnionego do otrzymywania alimentów 👩‍⚖. Opłata sądowa pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

ℹ Sąd obniża alimenty, jeśli znajdzie ku temu zasadnicze podstawy. W innym wypadku może uchylić powództwo.

To może Cię zainteresować: Uznałem dziecko, a nie jest moje – co zrobić?

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA