Uznanie ojcostwa - kto musi o tym pamiętać?
 

Uznanie ojcostwa – kto musi o tym pamiętać?

Ojcostwo mężczyzny po narodzinach dziecka uznawane jest „automatycznie” wyłącznie wówczas, jeśli rodzice trwają w związku małżeńskim. Uznanie ojcostwa może zostać przeprowadzone również w Urzędzie Stanu Cywilnego. Są sytuacje, w których bez potwierdzenia rodziców dziecko nie otrzyma nazwiska ojca.

Kiedy zgłosić uznanie ojcostwa?
Co daje uznanie ojcostwa mężczyźnie?
Czy można odwołać uznanie ojcostwa?
Kiedy nie można uznać ojcostwa?

Kiedy zgłosić uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa zgłasza się przed urzędnikiem USC już po narodzinach dziecka lub jeszcze w czasie trwania ciąży, na jej dowolnym etapie. W przypadku zgłoszenia po narodzinach dziecka nie warto zwlekać z tą czynnością i dokonać uznania ojcostwa jeszcze przed wystawieniem aktu urodzenia. Procedura dotyczy wyłącznie rodziców, którzy żyją w związku nieformalnym.

Co daje uznanie ojcostwa mężczyźnie?

Uznanie ojcostwa sprawia, że mężczyzna jest uznawany za ojca dziecka, nawet jeśli nie jest w związku małżeńskim z jego matką. Dzięki temu otrzymuje on prawa rodzicielskie, może dać dziecku nazwisko, a potomek nabywa prawa do dziedziczenia po jego śmierci. Uznanie ojcostwa to nie tylko same przywileje, ale również obowiązki – mężczyzna jest zobowiązany do płacenia alimentów i ponoszenie trudów wychowania.

Czy można odwołać uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa nie jest nienaruszalne i zdarzają się sytuacje, w których mężczyzna okazuje się jednak niespokrewniony z dzieckiem, które uznał za własne. Wówczas, już po narodzinach dziecka może wystąpić do sądu z wnioskiem o unieważnienie uznania ojcostwa – ma na to rok od daty, w której doszło do uznania dziecka. Z podobnym wnioskiem do sądu może wystąpić matka dziecka lub nawet samo dziecko.

Kiedy nie można uznać ojcostwa?

Nie zawsze możliwe jest uznanie ojcostwa. Problemem jest ojcostwo dziecka w przypadku kiedy matka jest w związku małżeńskim z innym mężczyzną lub od jej rozwodu minęło maksymalnie 300 dni. Wówczas zgodnie z prawą za ojca dziecka uznawany jest automatycznie aktualny lub były mąż, a nie biologiczny ojciec. Konieczne jest sądowe zaprzeczenie ojcostwa już po narodzinach dziecka. Ponadto nie można dokonać uznania ojcostwa dziecka, jeśli jeden z rodziców nie potwierdzi oświadczenia drugiego – nawet kiedy mężczyzna zgłosi swoje ojcostwo, bez potwierdzenia ze strony matki dziecka nie będzie uznany oficjalnie za ojca.

 

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA