Uznanie ojcostwa - jakie zasady obwiązują?
 

Uznanie ojcostwa – jakie zasady obwiązują?

Wbrew pozorom nie zawsze to biologiczny ojciec dziecka otrzymuje prawa rodzicielskie i tytuł ojca. Polskie prawo przewiduje tzw. uznanie ojcostwa. Jest to proces oficjalnego, urzędowego uznania ojcostwa przez mężczyznę. Nie zawsze można przeprowadzić procedurę bez problemów – szczególnie jeśli kobieta formalnie ma innego męża lub jest tuż po rozwodzie.

Uznanie ojcostwa – mąż matki = ojciec dziecka
Uznanie ojcostwa – uznanie dziecka przez ojca
Uznanie ojcostwa – ustalenie ojcostwa przez sąd
Uznanie ojcostwa – zaprzeczenie ojcostwa

Uznanie ojcostwa – mąż matki = ojciec dziecka

Zgodnie z polskim prawem, ojcem dziecka uznawany jest zawsze mąż w okresie trwania małżeństwa oraz jeśli do narodzin dochodzi do 300 dni po rozwodzie. Komplikuje to sytuację wielu par, które trwają w związkach nieformalnych, bez zakończenia swoich małżeństw. Problem obejmuje również męża, który nie jest biologicznym ojcem, jednak zgodnie z prawem zostaje za takiego uznany i posiada wobec dziecka obowiązki np. powinien płacić alimenty.

Uznanie ojcostwa – uznanie dziecka przez ojca

Uznania dziecka nie musi dokonywać mężczyzna trwający w związku małżeńskim z matką. Osoby w związkach nieformalnych muszą się natomiast zgłosić do USC, gdzie mężczyzna musi potwierdzić swoje ojcostwo, a jego słowa poświadcza również matka dziecka. Uznanie ojcostwa można wykonać jeszcze przed narodzinami dziecka, na dowolnym etapie ciąży.

Uznanie ojcostwa – ustalenie ojcostwa przez sąd

Ustalenie ojcostwa przez sąd odbywa się na wniosek matki, ojca lub samego dziecka. Nie ma określonego terminu, w którym można wszcząć postępowanie – nie ma takiej możliwości jedynie po śmierci dziecka lub osiągnięciu przez nie pełnoletności. Sąd w toku postępowania może powołać do zeznań świadków, przesłuchuje strony, może zlecić badania genetyczne na ojcostwo.

Uznanie ojcostwa – zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa dotyczy sytuacji, w których mężczyzna prawnie uznany za ojca nie jest nim pod względem biologicznym. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy złożyć w sądzie cywilnym. Pozew powinien zostać złożony przez matkę w terminie maksymalnie 6 miesięcy od porodu lub przez jej męża w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach dziecka.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA