Uznanie ojcostwa i jego zaprzeczenie
 

Uznanie ojcostwa i jego zaprzeczenie

Uznanie ojcostwa wiąże się z pewnymi zmianami w życiu wielu ludzi. Warto wiedzieć, jakie matka wraz z dzieckiem ma później prawa. Czy można wykonać test na ojcostwo niezależnie od zgody domniemanego taty? To obecnie sytuacja życiowa, z którą zmaga się wiele osób.

Uznanie ojcostwa – jak wygląda sytuacja związana z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych za okres przed uznaniem ojcostwa?
Uznanie ojcostwa – czy możliwe jest ustalenie ojcostwa bez zgody ojca?
Uznanie ojcostwa – kiedy nie można uznać ojcostwa?
Uznanie ojcostwa – co z nazwiskiem dziecka po ustaleniu ojcostwa?

Uznanie ojcostwa – jak wygląda sytuacja związana z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych za okres przed uznaniem ojcostwa?

Zgodnie z art. 143 k.r.o., jeśli nie ustalono ojcostwa dla mężczyzny niebędącym w związku małżeńskim z matką to ona, czy też dziecko mają prawo dochodzenia roszczeń majątkowych, które wiążą się z ojcostwem wyłącznie wtedy, kiedy trwa dochodzenie o ustalenie ojcostwa. Nie dotyczy to matki, kiedy dziecko urodziło się nieżywe.

Uznanie ojcostwa – czy możliwe jest ustalenie ojcostwa bez zgody ojca?

Uznanie ojcostwa bez jego zgody jest możliwe. Wynika to stąd, że do przeprowadzenia testu na ojcostwo wystarczy pozyskany materiał genetyczny występujący na rzeczach codziennego użytku. Przykładem jest maszynka do golenia bądź popularna szczoteczka do zębów. Istotne jest, aby wybrany mikroślad był pozyskany bez wiedzy domniemanego ojca. Tego typu test jest wykonywany jedynie do celów prywatnych. Uzyskany wynik testu na ojcostwo nie może być zatem dowodem w sprawie sądowej.

Uznanie ojcostwa – kiedy nie można uznać ojcostwa?

W sytuacji, kiedy ojciec dziecka nie chce go uznać to jest dopuszczalne sądowe ustalenie ojcostwa. Według obowiązujących przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, można zaprzeczyć ojcostwa poprzez wykazanie, iż mąż matki nie jest genetycznie ojcem dziecka. Z takim powództwem może wystąpić do sądu zarówno mąż matki, jak i sama matka czy też dziecko, a nawet prokurator. Matka może to zrobić do momentu ukończenia 18. roku życia dziecka. Później z takim wnioskiem może wystąpić dziecko ale maksymalnie do roku, od dnia, kiedy dowiedziało się, iż mąż matki nie jest jego prawdziwym ojcem. Istotne jest również to, iż po śmierci dziecka nie można zaprzeczyć ojcostwa. Kiedy śmieć nastąpiła w czasie, kiedy toczyły się sprawy to wciąż mogą je kontynuować dzieci mężczyzny. Kurator ustanowiony przez sąd będzie wtedy reprezentował zmarłego.

Uznanie ojcostwa – co z nazwiskiem dziecka po ustaleniu ojcostwa?

Jeśli ojcostwo nastąpiło poprzez uznanie to dziecko będzie nosić nazwisko, które wskazano w oświadczeniach rodziców. Takie dokumenty składa się wraz z oświadczeniami potrzebnymi do uznania ojcostwa. Można wskazać tylko jedno nazwisko któregokolwiek z rodziców bądź połączyć oba – matki i ojca. Kiedy rodzice nie złożyli jednak wskazanych oświadczeń odnośnie nazwiska swojego dziecka to będzie ono miało również połączone oba. Dziecko musi wyrazić zgodę na ewentualne zmiany, kiedy ukończyło 13. rok życia.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA