Ustalenie ojcostwa a grupa krwi dziecka

Od wielu lat wiadomo, że grupa krwi dziecka a ojcostwo to powiązane ze sobą czynniki. Odkąd odkryto, że grupa krwi jest dziedziczna, można wykorzystać tę wiedzę do ustalenia, czy dziecko faktycznie jest biologicznie spokrewnione z ojcem. Nie zawsze jednak analiza grupy krwi daje jednoznaczną odpowiedź na to pytanie.

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – czynnik Rh
Grupa krwi dziecka a ojcostwo – grupa AB0
Grupa krwi dziecka a ojcostwo – czy kalkulatory grup krwi są wiarygodne?
Grupa krwi dziecka a ojcostwo – tylko test na ojcostwo da Ci pewność

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – czynnik Rh

Czynnik Rh to substancje zawarte w krwi, które warunkują jej grupę. Czynnik ten jest zawsze dziedziczony po rodzicach, przy czym jeśli matka dziecka posiada czynnik Rh-, a ojciec Rh+ występuje tzw. konflikt serologiczny. Model na podstawie którego odbywa się dziedziczenie czynnika Rh nazywany jest Prawem Mendla.

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – grupa AB0

Układ grupowy AB0 podobnie jak czynnik Rh, również podlega dziedziczeniu. Znając grupę krwi matki oraz ojca dziecka, można określić możliwe grupy krwi dziecka. Dla przykładu, jeśli jeden rodzic posiada grupę krwi A, drugi rodzic grupę krwi AB, dziecko może posiadać zarówno grupę krwi A, jak i B czy AB. Natomiast jeżeli matka i ojciec mają grupę krwi 0, dziecko również.

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – czy kalkulatory grup krwi są wiarygodne?

Kalkulatory grupy krwi mogą ogólnikowo wskazać, czy możliwe jest ojcostwo lub je wykluczają. Grupy krwi oraz czynniki Rh występują w tych samych kilku wariantach na całym globie, dlatego też kalkulator wskazuje jedynie, jaką grupę krwi powinno mieć dziecko danych rodziców. Nie jest to równoznaczne z ojcostwem, jednak może dawać do myślenia, jeśli grupa krwi dziecka nie zgadza się z tabelą dziedziczenia.

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – tylko test na ojcostwo da Ci pewność

Jedyną wiarygodną metodą na ustalenie ojcostwa jest wykonanie badania DNA, który bazuje na analizie materiału genetycznego. Samo korzystanie z kalkulatora grup krwi można traktować pomocniczo. Geny człowieka są unikatowe i niepowtarzalne, dlatego też porównanie próbek od domniemanego ojca i dziecka jednoznacznie określą, czy są oni w sposób biologicznie spokrewnieni.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA