Test na ojcostwo, jako narzędzie umożliwiające ustalenie ojcostwa
 

Test na ojcostwo, jako narzędzie umożliwiające ustalenie ojcostwa

Kiedy nie wiadomo, kto jest rodzicem dziecka urodzonego ze związku pozamałżeńskiego, należy przeprowadzić test DNA, Rodzice mogą zrobić to dobrowolnie. Wykonanie testów na ojcostwo może nakazać również sąd. Test DNA pozwala porównać materiał genetyczny dziecka i domniemanego ojca w celu potwierdzenia ich pokrewieństwa.

Uznanie ojcostwa – jakie są sposoby na ustalenie ojcostwa?
Uznanie ojcostwa – jak ustalić ojcostwo, gdy domniemany ojciec dziecka nie żyje od paru lat?
Uznanie ojcostwa – czy matka dziecka musi się zgodzić na test DNA ?
Uznanie ojcostwa – ile wynosi koszt wykonania testu?

Uznanie ojcostwa – jakie są sposoby na ustalenie ojcostwa?

Istnieją dwa sposoby ustalenia ojcostwa. Można zrobić to poprzez uznanie ojcostwa lub sądowe ustalenie ojcostwa. Uznanie ojcostwa odbywa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Domniemany ojciec dziecka może je uznać zarówno w trakcie trwania ciąży, jak i po porodzie. W przypadku zaistniałych wątpliwości i w momencie, gdy domniemany ojciec dziecka nie uzna ojcostwa, ojcostwo należy udowodnić w sądzie. W takim przypadku niezbędne jest wykonanie badań DNA potwierdzających domniemane ojcostwo dziecka.

Uznanie ojcostwa – jak ustalić ojcostwo, gdy domniemany ojciec dziecka nie żyje od paru lat?

Współczesna genetyka jest na tle rozwinięta, że pozwala udowodnić ojcostwo nawet wtedy, gdy domniemany ojciec nie żyje. Oczywiście w takiej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie badania DNA. Jeśli istnieją materiały, z których można wyizolować DNA zmarłego, to ojcostwo można udowodnić, przeprowadzając analizę mikrośladów. W przypadku braku możliwości wyodrębnienia DNA zmarłego w śledztwo angażowana jest dodatkowa osoba, musi to być krewny zmarłego domniemanego ojca i być mężczyzną. Wtedy ojcostwo można udowodnić na podstawie analizy chromosomu Y. W momencie, gdy nie jest możliwe wyizolowanie DNA zmarłego i do badania nie może być wykorzystany jego krewny mężczyzna. Wtedy w badaniu wymagany jest udział kobiety, będącej krewną zmarłego.

Uznanie ojcostwa – czy matka dziecka musi się zgodzić na test DNA ?

Analiza genów ojca i dziecka w większości przypadków wystarcza, aby ustalić ojcostwo. O prywatny test na ojcostwo może wystąpić każdy. Nie jest wymagana pisemna zgoda rodziców na przeprowadzenie testu. Wynik takiego testu umożliwia uznanie ojcostwa w urzędzie bez udziału sądu.  Pisemna zgoda obu opiekunów prawnych jest wymagana tylko w przypadku sądowego ustalenia ojcostwa.

Uznanie ojcostwa – ile wynosi koszt wykonania testu?

Cena testu DNA umożliwiającego uznanie ojcostwa różni się od siebie w zależności od tego, czy jest to prywatny test, czy też test wykonywany w celu uznania ojcostwa przez sąd. Koszt sądowego testu na ojcostwo waha się w granicach 2000 zł. Wynika to z konieczności zachowania procedur sądowych i dołączenia do wyników badania zaświadczenia wydanego przez biegłego sądowego. Koszt prywatnego testu na ojcostwo jest o wile niższy. Jego cena waha się w granicach 1000 zł.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA