Na czym polega uznanie ojcostwa przed porodem?
 

Na czym polega uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem to procedura, która dotyczy przede wszystkim związków nieformalnych. Jest to również opcja dla kobiet, które pragną ustalić ojcostwo mężczyzny, który nie chce tego zrobić samodzielnie.

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe?
Czy do uznania ojcostwa przed porodem potrzeba badania DNA?
Jak uznać ojcostwo przed porodem?
Czy zawsze można uznać ojcostwo przed porodem?

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe?

Tak, uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe. Prawo reguluje dwie możliwości. Po pierwsze składając stosowane oświadczenie Urzędzie Stanu Cywilnego. Ojciec składa wniosek o uznanie ojcostwa, a matka potwierdza go. Po drugie można złożyć taki wniosek do sądu. To rozwiązanie dla kobiet, których partnerzy nie chcą podjąć się roli ojca. Pierwsza metoda jest zatem przewidziana dla związków nieformalnych, natomiast druga to opcja ratunkowa dla matek pozostawionych przez mężczyzn.

Czy do uznania ojcostwa przed porodem potrzeba badania DNA?

Uznanie ojcostwa przed porodem w USC nie wymaga badań DNA. Są one jednak konieczne gdy potencjalny ojciec nie chce uznać swojego dziecka, a sprawa trafia do sądu. Wtedy sąd decyduje o wykonaniu badań genetycznych, które potwierdzają lub zaprzeczają ojcostwu. W tym celu należy pobrać wymaz od domniemanego ojca, jak i próbkę od nienarodzonego dziecka.

Jak uznać ojcostwo przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem można wykonać na dwa sposoby. Jeśli partnerzy decydują się na USC, to koniecznie należy tam złożyć stosowne oświadczenie. Dokonuje tego ojciec dziecka, a matka w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące, potwierdza to oświadczenie. Deklaracja ma miejsce przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Następnie zostaje sporządzony protokół, który podpisują rodzice dziecka oraz kierownik USC. Rodzice muszą przedstawić dowody osobiste lub paszporty, a także zaświadczenie lekarskie albo kartę ciąży, które potwierdzają ciążę.

Czy zawsze można uznać ojcostwo przed porodem?

Są wyjątki, które nie pozwalają na uznanie ojcostwa przed porodem. Taka sytuacja ma miejsce, gdy kobieta jest w związku małżeńskim z innym mężczyzną. Wtedy w pierwszej kolejności należy zaprzeczyć jego ojcostwu, a później można uznać ojcostwo przez drugiego mężczyznę.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA