Korzyści wynikające z uznania ojcostwa przed porodem
 

Korzyści wynikające z uznania ojcostwa przed porodem

Uznanie ojcostwa przed porodem nie jest powszechną praktyką, chociaż wiąże się z wieloma korzyściami. Procedura musi zostać dokonana przed urzędnikiem USC w obecności ojca i matki dziecka. Warto pomyśleć o uznaniu ojcostwa przed porodem – później wiele par zwyczajnie nie ma sił i czasu, by dopełniać dodatkowe formalności.

Jakie korzyścią wiążą się z uznaniem ojcostwa przed porodem?
Uznanie ojcostwa przed porodem – jak wygląda badanie?
Uznanie ojcostwa przed porodem – co z dziedziczeniem?
Uznanie ojcostwa przed porodem – na kim spoczywa obowiązek zapłaty za badania?

Jakie korzyścią wiążą się z uznaniem ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem praktykowane jest w związkach nieformalnych – wówczas można uregulować kwestię praw rodzicielskich. Ojciec uznający dziecko ma takie same prawa rodzicielskie, jak matka i może decydować np. o leczeniu dziecka tuż po jego narodzinach. Jeśli  nie dojdzie do wcześniejszego uznania ojcostwa, mężczyzna właściwie nie jest traktowany jako ojciec z prawnego punktu widzenia. Uznanie ojcostwa gwarantuje dziecku prawo do dziedziczenia po ojcu, w ten sposób można również wcześniej określić, jakie nazwisko ma nosić dziecko.

Uznanie ojcostwa przed porodem – jak wygląda badanie?

Uznanie ojcostwa przed porodem nie wymaga wykonywania badań. Opiera się na oświadczeniu składanym w USC przez ojca i matkę dziecka. Tak naprawdę ojcostwo może uznać mężczyzna, który biologicznie nie jest ojcem, jednak chce uznać nienarodzone dziecko za własne.

Uznanie ojcostwa przed porodem – co z dziedziczeniem?

Po przeprowadzeniu procedury uznania ojcostwa przed porodem dziecko uzyskuje prawa do dziedziczenia na wypadek śmierci ojca. W sytuacji, w której nie doszło do uznania ojcostwa przed porodem lub już po narodzeniu dziecka konieczne jest przeprowadzenie badań na ojcostwo i wszczęcia odpowiedniej procedury sądowej – takie sprawy potrafią przeciągać się latami.

Uznanie ojcostwa przed porodem – na kim spoczywa obowiązek zapłaty za badania?

Jeśli badania ojcostwa są zlecane poprzez sąd to koszty ponosi strona, którą wskaże sąd. Koszty mogą zostać podzielone równo między stronami. Jeśli natomiast wynik testu na ojcostwo ma zostać wykorzystany do celów prywatnych to koszty ponosi osoba zlecająca badanie w laboratorium genetycznym.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA