Kiedy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie ? Przeczytaj!
 

Kiedy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie ? Przeczytaj!

Rozwód z orzeczeniem o winie według statystyk jest najczęstszym sposobem rozwiązania małżeństwa w Polsce. 

Na podstawie zeznań małżonków sąd orzeka podczas sprawy rozwodowej, która strona ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia małżeńskiego. 

Rozwód z orzeczeniem o winie może mieć następujące warianty: 

  • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron
  • rozwód z orzeczeniem o winie żony
  • rozwód z orzeczeniem o winie męża

Jeżeli pomiędzy małżonkami dojdzie do trwałego i zupełnego  rozpadu pożycia sąd orzeknie rozwód.

Jakie są najczęstsze przesłanki do ubiegania się o rozwód z orzeczeniem o winie ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje takie rozwiązanie?
Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?
Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie? 

Jakie są najczęstsze przesłanki do ubiegania się o rozwód z orzeczeniem o winie ?

Jakie przesłanki powinny wystąpić, by móc ubiegać się o rozwód z orzeczeniem o winie? Najczęściej spotykane, a zarazem najważniejsze to:

  • zdrada męża bądź żony
  • stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej przez jedną ze stron, poniżanie
  • spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających
  • brak emocjonalnego wsparcia 
  • odmowa współżycia

Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje takie rozwiązanie?

Dzięki uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem  o winie małżonek, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa może żądać zasądzenia przez sąd alimentów. Jest to bardzo istotna kwestią, gdyż zapewnia środki na utrzymanie. Daje to niewinnemu małżonkowi poczucie stabilizacji o bezpieczeństwa.

Poza korzyścią finansową warto nadmienić, że uzyskując taki rodzaj rozwodu można dodatkowo odczuć satysfakcję.

Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwody z orzeczeniem o winie mogą trwać nawet kilka lat. Wiąże się to między innymi  z koniecznością przesłuchania świadków, którzy nie zawsze mogą stawić się na rozprawie. Wtedy sprawa jest odraczana i trzeba czekać na kolejną. Sędzia rozpatrujący taka sprawę musi dokładnie poznać zdanie każdego z małżonków.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?  

Nie ma jasno określonych kosztów rozwodu z orzeczeniem o winie. Wiele zależy od sytuacji finansowej małżonków. Sam pozew rozwodowy kosztuje 600 zł. Małżonek, który wnioskuje o rozwód poniesie również inne dodatkowe opłaty wynikające z trwającego postępowania.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA