Jak przebiega uznanie ojcostwa przed porodem?
 

Jak przebiega uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem to przywilej par, które są w związku nieformalnym. Warto zdecydować się na ten krok przed narodzinami dziecka, dzięki czemu można oszczędzić sobie wielu formalności. Po porodzie młodzi rodzice nie zawsze mają czas na to, by zająć się taką sprawą.

Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem?
Czy są różne sposoby na uznanie ojcostwa przed porodem?
Uznanie ojcostwa przed porodem – co muszą zrobić rodzice dziecka?
Uznanie ojcostwa przed porodem – jaki obowiązek będzie spoczywał na ojcu dziecka?

Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem to stosunkowo prosta procedura, z której warto skorzystać. Para powinna zgłosić się do USC i zgłosić chęć uznania ojcostwa. Mężczyzna oświadcza, iż jest ojcem dziecka, natomiast ciężarna potwierdza jego słowa. Ojciec dziecka może zgłosić się do USC osobno, a matka ma 3 miesiące od tej daty na potwierdzenie jego słów.

Czy są różne sposoby na uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem przebiega jako oficjalna procedura odbywająca się przed urzędnikiem USC. Nie da się dokonać procedury np. w formie zdalnej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której rodzice dziecka znajdują się za granicą kraju – wówczas oświadczenie składa się w urzędzie konsularnym RP.

Uznanie ojcostwa przed porodem – co muszą zrobić rodzice dziecka?

Rodzice dziecka muszą stawić się przed urzędnikiem i oświadczyć, iż mężczyzna jest ojcem nienarodzonego dziecka. Uznanie ojcostwa przed porodem wymaga oświadczenia złożonego przez obojga rodziców. Para musi zgłosić się do urzędu przedstawiając swoje dowody tożsamości. Kobieta powinna posiadać zaświadczenie poświadczające jej stan, również wtedy, kiedy ciąża jest widoczna.

Uznanie ojcostwa przed porodem – jaki obowiązek będzie spoczywał na ojcu dziecka?

Uznanie ojcostwa przed porodem niesie ze sobą skutki prawne. Ojciec dziecka otrzymuje takie same prawa rodzicielskie, jak matka – może np. decydować o zabiegach medycznych dziecka czy odebrać je ze szpitala do domu. Jest ponadto zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko. Uznanie ojcostwa przed porodem sprawia, że w razie śmierci ojca dziecko może zostać jego spadkobiercą. Dziecko po narodzinach otrzymuje nazwisko ojca, matki lub dwuczłonowe, zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez parę w USC.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA