Formalności związane z uznaniem ojcostwa
 

Formalności związane z uznaniem ojcostwa

Uznanie ojcostwa nie jest skomplikowanym procesem. Jednak warto się do tego przygotować i wiedzieć co i jak należy załatwić. Jak przy każdej wizycie w urzędzie niezbędne będzie przygotowanie nieco dokumentów oraz załatwienie kilku formalności.

Czy można zgłosić uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia?
Czy można uznać ojcostwo telefonicznie, dzwoniąc do urzędu?
Czy przed uznaniem ojcostwa trzeba dokonać rezerwacji terminu w urzędzie?
Czy przed uznaniem ojcostwa należy wnieść jakąś opłatę?

Czy można zgłosić uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia?

Oczywiście. Jest to najczęściej spotykana forma uznania ojcostwa. W tym celu do urzędu stanu cywilnego udaje się matka dziecka wraz z potencjalnym ojcem. Następnie oboje podpisują odpowiednie oświadczenie. Zazwyczaj wszystko odbywa się kilka dni po narodzinach dziecka. Aktualnie samego zgłoszenia dziecko można dokonać przez Internet, używając do tego profilu zaufanego bądź e-dowodu. Niestety nie ma takiej możliwości w przypadku ustalenia ojcostwa.

Czy można uznać ojcostwo telefonicznie, dzwoniąc do urzędu?

Niestety nie ma takiej możliwości. Osobista wizyta ojca, jak i matki w urzędzie stanu cywilnego jest niezbędna. Związane jest to, z tym że mężczyzna nie tylko musi okazać odpowiednie dokumenty, ale również podpisać stosowne oświadczenie. Ponadto ojciec musi wysłuchać kierownika urzędu, który przedstawia mu jego prawa i obowiązki, które czekają go po uznaniu ojcostwa.

Czy przed uznaniem ojcostwa trzeba dokonać rezerwacji terminu w urzędzie?

W obecnych czasach rezerwacja terminu wizyt jest konieczna praktycznie w każdym urzędzie, w tym też stanu cywilnego. Można to zrobić za pomocą strony internetowej urzędu lub po prostu telefonicznie. Następnie zostaje wyznaczona odpowiadająca obojgu rodzicom data i godzina wizyty. W wyznaczonym terminie należy stawić się kilka minut przed określonym czasem.

Czy przed uznaniem ojcostwa należy wnieść jakąś opłatę?

Przed wizytą w urzędzie warto zaopatrzyć się w dowody osobiste obojga rodziców oraz kserokopię karty ciąży. Uznanie ojcostwa zwolnione jest z opłaty skarbowej, także nie trzeba uiszczać żadnych pieniędzy.
Sytuacja wygląda trochę inaczej, kiedy w akt urodzenia wcześniej wpisany był inny ojciec bądź żaden. W takim wypadku należy dokonać zmiany. W momencie, kiedy dany rodzic będzie chciał uzyskać akt zmodyfikowany już akt urodzenia dziecka, będzie musiał za to zapłacić.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA